Comments: 0 Posted by: ادمین Posted on: می 7, 2019

که در آمریکا و اروپا میسر نیست.این مساله از شروع کار تا رسیدن به خلاقیت و نوآوری به وضوح دیده می شود و در
گفتگوهای من با “تام کرنز” مدیر گوگنهایم بیان کردیم که چگونه خلاقیت صورت میپذیرد. ما برای ساخت یک موزۀ هنرهای معاصر در مکانی مثل ابوظبی، ایده و فرضیهای از قبل نداشتیم. منظر، فرصت و نیازمندیها برای ساختن هر چیزی که مردمان جهان بخواهند به دیدن آن بیایند و منابعی که انجام رساندن هدف را ممکن سازد، خط سیرهایی بودند که مختص این پروژه بوده است و در هیچ جای دیگر امکان وقوع ندارد. سایتی که حقیقتاً در درون آب واقع شده و یا از چهار طرف در آب محصور است، منظر زیبایی از صحرا و دریا و کیفیت نور مکان، باعث خطور افکار بسیاری در ذهن میشود. ما با سازماندهی پلانهای مقدماتی کار خود را شروع کردیم. هستۀ مرکزی گالریها به شکل یک حیاط ترسیم شد. گالریها در ارتفاعات و اندازههای متفاوت بر روی هم قرار گرفتند تا چهار طبقه را به وجود آورند. در بسیاری از قسمتهای گالریهای هنرهای معاصر، تهویۀ هوا بطور کامل از روزنههای سقفی ممکن خواهد بود و سیستم نور مصنوعی استفاده خواهد شد. حلقۀ بعدی گالریها هسته را احاطه خواهد کرد، در خارج از مرکز، گالریهای بزرگ با شکلهای متنوع و ساختاری سادهتر قرار خواهند گرفت. حلقۀ سوم گالریهای بزرگ کاملاً ساخته نخواهد شد و بیشتر شبیه فضاهای صنعتی سرد و نمناک، با نورپردازی و سیتمهای اکسپوز خواهد بود. این گالریها خانههایی برای زایش هنر معاصر در مقیاسی نوین خواهند شد، هنری که میخواهد به وجود بیاید، شاید تحقق چنین چیزی که در این سایت و با این مقیاس ساخته میشود در هیچ یک از موزههای جهان امکان پذیر نباشد.این ایده با دیداری که تام کرنز از استودیوهای هنرمندان در فضاهای صنعتی بزرگ داشته پایهگذاری شده است. آنها میتوانستند کارهایی را انجام دهند که در فضاهایی مانند موزههای معمول، برای ما قابل تصور نبود. در انتها گروه و دستهای از گالریها طراحی شدند که این امکان را میدادند تا حد شگرفی از انعطاف پذیری در سازماندهی بهوجود آید و در نتیجه جلوههای متنوعی به نمایش گذاشته شود. ارتفاعات، اشکال و خصوصیات متفاوت گالریها چیزهایی هستند که در ادامۀ پیشرفت طراحی ، مطالعه ، بازنگری و تصحیح شدند. ما با مشاوران خود در حال کاوش بودهایم، Trans Solar روشی برای سرد کردن فضاهای خارجی است که ریشه در نظریههای کهن و خیمههای مخروطی سرخپوستان دارد. این مسأله منجر به شکل گیری مجراهای مخروطی شد که به عنوان جزء کانونی و سازندۀ فضاهای خارجی در گالریها بودند. در این شرایط، قالبهای مخروطی به عنوان ورودیهای غرفهها استفاده میشوند که عبارتند از:ورودی اصلی موزه، یک ورودی قایق مانند به موزه و یک مسیر پیاده به سمت منظر صحرا. استفاده از سیستم تهویۀ طبیعی از گذشتگان، تاریخ پیشینیان و نحوۀ استفادۀ آنها الهام گرفته است. دیوارههای آبی در حیاط اصلی و سایر اجزائی که در حیطۀ معماری پایدار قرار میگیرند، هدف ما برای ساخت نمونه و سرمشقی برای بناهایی که دارایی کارایی انرژی بالایی هستند را میسازد.دیوارههای خارجی بنا در حال حاضر با سنگهایی که دارای رنگ و بافت متنوعی برای نشان دادن یک غرفۀ خاص در موزه میباشد، تصور میشود.این موزه، خانۀ هنرهای معاصر جهان خواهد بود نه فقط هنر غرب و در پیشرفتهای آتی طرح لازم خواهد شدکه هویت معماری و هنر به نمایش گزارده شود. دو گالری هنر دوسالانه نیز اضافه خواهد شد و در نزدیکی بنای اصلی قرار خواهد گرفت و مقدمهای بر ساخت گالری دوسالانۀ اصلی در همین پروژه خواهد بود. این بناها به فرم ورودیهای حیاط گونهای از مسیرهای حمل ونقل به جزیرۀ سعادت خواهند گشت.
2-3-2-2-موزه باستان شناسی پاتراس – یونان

شکل(2-3-2). موزه باستانشناسی پاتراس،یونان-ماخذ:www.parsacity.com
موزه باستان شناسی پاتراس ، واقع شده در شهر پاتراس، یونان می باشد و در تاریخ 24 ژوئیه 2009 افتتاح شد. برنامه ساخت این موزه در ابتدا توسط وزیر وقت فرهنگ اعلام شد. با این حال، تا سال 2004 تحقق نیافت. ساختمان موزه فضای 28 هزار متر مربعی را اشغال کرده است که ساختمان داخلی آن دارای 8 هزار مترمربع می باشد و دومین بزرگترین موزه در یونان است. این موزه، مجموعه است از تاریخچه پاتراس و مناطق اطراف آن از ماقبل تاریخ تا پایان دوران روم باستان . این موزه توسط تئوفانیس بوباتیس با هزینه25 میلیون یوروطراحی شده است.موزه دارای4 بخش موضوعی می باشد که سه تای آنها دائمی و یکی دوره ای است.
2-3-2-3- موزه باستان شناسی ملی آتن -یونان
شکل(2-3-3). موزه باستانشناسی ملی آتن،یونان –ماخذ: www.wikipedia.org
موزه باستان شناسی ملی آتن ، موزه‌ای در آتن است که شامل تعدادی از مهم‌ترین اشیا از نقاط مهم باستانی در یونان و مناطق اطراف آن متعلق به دوران پیش از تاریخ تا عهد باستان می‌باشد. این موزه به عنوان یکی از بزرگترین موزه‌های جهان و دارای غنی‌ترین مجموعه اشیا دوران یونان باستان شناخته می‌شود. این موزه در سال ۱۸۲۹ تاسیس شده‌است. این موزه برخی از مهم ترین مصنوعاتی که از موقعیت های مختلف باستانشناسی یونان بدست آمده را شامل می شود. موزه باستانشناسی یکی از موزه های مهم جهان است و کلکسیون های غنی آن شامل ما قبل تاریخ، مجسمه ها، گلدان ها و اشیاء کوچک، اکتشافات سانتورینی، فلزکاری، هنر مصر، خاور نزدیک و غیره می باشد. این موزه دارای مجموعه نفیس و نادر از سکه های یونان باستان متعلق به قرن های پنجم تا اول پیش از میلاد می باشد که شامل 3644 شمش طلا، نقره، الواح نقره ای و سکه های برنزی هستند. دو مجموعه دیگر نیز از دوران کلاسیک یونان شامل 549 سکه و 498 قطعه جواهر، در این موزه نگه داری می شود.
2-3-2-4-موزه و پارک باستان شناسی آلِسیا -فرانسه
شکل(2-3-4). نمای هوایی موزه باستانشناسی السیا-فرانسه –ماخذ: www.etoood.com
پارک باستان شناسی و موزه اَلـِـسیا، از طراحی‌های معمار فرانسوی برنارد چومی است که در منطقه تاریخی «برگندی» قرار دارد. بخش اعظم سایت تاریخی بورگاندی که به وسیله ی موزه و پارک باستان شناسی آلِسیااشغال خواهد شد ، یادبودی از جنگ 2000 سال پیش سزار با گال ها (اهالی فرانسه قدیم) است.

شکل(2-3-5). نمای بیرونی طرح موزه باستانشناسی السیا-فرانسه –ماخذ: www.etoood.com
طرح این مجموعه 8 هزار متری مبتنی بر دو سازه جداگانه است؛ مرکز استوانه ای موقعیتی مشابه ارتش رم را اشغال می کند و ساختمان دوم موزه در شیوه ای متضاد ، در پوششی از سنگ می باشد و در حال ساخت یک کیلومتر دورتر از میدان جنگ قرار گرفته و هر دو با هم مجموعه موزه آلسیا را تشکیل می دهند . نمایشگاه داخل مرکز بازدید ، حوادث جنگ و پیامدهای آن را به تصویر میکشد در حالی که ساختمان دوم آثار باستانی کشف شده از سایت را ارائه می دهد .

باغی از درختان و چمن،سقف مرکز بازدید را پوشانده که در دسترس بازدیدکنندگان خواهد بود. تا یک کیلومتری دژ،فضای خالی وجود دارد ،و با استفاده از دو فرم گرد ساده و هم چنین فضای خالی اطراف به شعاع تقریبی یک کیلومتر سبب می شود که چشم انداز به صورت خاص تر بیان شود . ساختار اولیه توسط بتن پشتیبانی شده و همچنین ستون های بلند و باریک زاویه دار تشکیل شده است . در فضای اصلی، دیوار برشی ساختار بیرونی را تشکیل می دهند.
پوشش ستون ها فلزی است ، که حکم قاب و لعابی محکم دارد و بسیار عالی عمل میکند .حلقه های چوبی افقی دور ساختمان که به طور متناوب چیده شده و نما را محصور کرده اند ، در ادغام زمین و ساختمان نقش مهمی را ایفا میکنند. ساختار دایره ای ساختمان این اجازه را نیز میدهد که نمایش 360 درجه ای نسبت به محیط داشته باشیم . در این موزه آثار کشف شده از زمان جنگ میان فرانسه و گال ها نگهداری خواهد شد.

2-3-3-نمونه های داخلی
2-3-3-1-موزه ملی ایران باستان –تهران
شکل( 2-3-10). موزه ملی ایران باستان،تهران –ماخذ: www.helya11.blogfa.com