دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره قابلیت پیاده مداری

دارند . بر مبنای پژوهش های انجام گرفته (ابراهیم پور، 73: 12 ) بیش از92 درصد از شهروندان و عابرین شناخت درست و دقیقی از گذر گاه های عابر پیاده نداشته . پژوهش ساده ای در سطح سایر شهرها نیز به خوبی نشان میدهد که شهروندان وعابرین پیاده ، بسیاری از علائم اخطاری ، انتظامی واخباری را به خوبی نمی دانند..(حسینی پرویز ،86 : 13)
شکی نیست که با افزایش دانش و آگاهی و ارتقا ء فرهنگ ترافیک و آموزش عا برین پیاده و رانندگان از طریق روش های آموزش مانند رسانه ملی ، مدارس ، اتحادیه های صنفی می توان در جهت کاهش تصادفات عابرین قدم بر داشت . پلیس راهور نیز می تواند با مد نظر قرار دادن ویژ گیهای رفتاری عابران پیاده و اقدامات لازم از منظر عابر پیاده وراهکارهایی مناسب راباسازمانهای مرتبط و وسایل نقلیه ارائه شود تا در کنار ارتقای فرهنگ و آگاهی مردم و اجرای قانون نقش کلیدی در کاهش حوادث رانندگی ایفا نمود و اگر کلیه عواملی که تاثیر گذار در تصادفات عابرین مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و راهکارهای مناسبی در این زمینه مطرح شود بی شک کاهش تصادفات عابرین پیاده دور از انتظار نخواهد بود . تحقیقات به عمل آمده نشان میدهد که علل اصلی تصادفات و سوانح حمل و نقل ، تابعی از متغیر های مربوط به وسیله نقلیه ،جاده، محیط و عوامل انسا نی است و بعضی از کارشناسان و متخصصان اعتقاد دارند که بهبود ایمنی در این زمینه با روش هایی که سعی در تغییر عملکرد و عادات انسان دارد مفید است اما تاثیر چندانی بر کاهش آثار نداشته وبه عبارت دیگر کنترل آن به راحتی میسر نمی باشد در نقطه مقابل با بهره گرفتن از تدابیر مهندسی مانند بهره گیری از ابزارهای دقیق کنترل سرعت و ترافیک ،جدا سازی ترافیک ،اصلاح طرح هندسی راه ها و حذف نقاط تصادف خیز ،می توان با لحاظ تجزیه و تحلیل هزینه و فایده به نحو موثری در جهت تحقق اهداف طر ح های بهبود ایمنی گام بر داشت. (سعیدی ، عبدوس ،1389 )
3-2-تعاریف عملیاتی :
مسئولیت اجتماعی: مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد
تعریف سازمان :سازمان یک سیستم است که منابع مالی ، مواد، منابع انسانی و سایر ورودیهای موردنیاز را دریافت و با انجام یک سری عملیات خروجیهایی را به صورت محصول یا خدمت ارائه می کند. مسوولیت عمده مدیران هدایت سازمان برای نیل به اهداف خود می باشد .
تصادف : تصادف عبارت است از وقوع سانحه منجر به فوت ،جرح، خسارت، یا ترکیبی از این سه
حا لت که در نتیجه برخورد یک وسیله نقلیه یا یک محموله آن با یک یا چند وسیله نقلیه ، انسان ، حیوان ، شی بوجود آید .
گذر گاه پیاده :گذر گاهی در تقاطع راه ها، امتداد پیاده روها ، سواره روها ،روگذر ها یا زیر گذر ها یا هر محل دیگری از سواره رو که به وسیله خط کشی یا میخ کو بی یا علایم دیگر ، برای عبور پیادگان اختصاص داده شده است .
علایم : هر نوع علامت عمودی و افقی مانند تا بلو ،چراغ راهنمایی و رانندگی ،خط کشی ، نوشته وترسیم ، و همچنین تجهیزات هدایت کننده ، سوت و حرکت دست و غیره که به وسیله مقامات صلاحیت دار برای کنترل و تنظیم عبور ومرور تعیین و به کار برده می شود .( آئین نامه راهور ،1384 ، 12)
4 -2 -پیشینه تحقیق :
با توجه به مطالعه کتابخانه ای در خصوص موضوع مذکور تحقیقاتی با این عنوان در محل های دیگر و با رویکرد مختلف صورت گرفته است و تحقیقات نزدیک به آن به شرح ذیل ارائه می گردند :
1-4-2- تحقیقات داخلی :
1- حاجی حسنلو، منصور ، برازی ، نریمان ،حسنی نسب، سیدشهاب در یک تحقیق به بررسی عوامل موثر بر تصادفات عابرین پیاده پرداخته اند به این نتیجه رسیدند که ترافیک و افزایش ایمنی عبور و مرور عابرین پیاده با یستی مد نظر باشد. در کشور ما با توجه به افزایش تردد وسایل نقلیه و نامناسب بودن طرح هندسی راه ها، وجود کاربری های مختلف در حاشیه راه ها و همچنین عدم وجود تسهیلات ایمنی مناسب و کافی در انها، تعداد تلفات ناشی از تصادفات در چند سال اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته است . و این عوامل را در تصادفات عابرین پیاده موثر دانسته اند.
2 — احدی،محمد رضا ، روزیخواه، حسین ، پوریاری،مقصود در تحقیقی با بررسی سوانح ترافیکی مربوط به این گروه آسیب پذیر کاربران راه، عوامل مؤثر بر ایمنی عابرین پیاده شناسایی شده و همچنین راهکارهایی جهت ارتقای ایمنی این گروه از کاربران راه ارائه نموده اند .


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3- نیکو مرام ،هاشم ، وظیفه دوست،حسین، خانی،سروش در سال 1386 در تحقیقی با عنوان ارزیابی و تحلیل اثربخشی پل های عابر پیاده درون شهری به این نتیجه رسیده با توجه به یافته های تحقیق و دلایل مربوط به عبور و عدم عبور عابران پیاده از پل عابر مشخص شده که میزان تحقق بهره گیری و کارکرد پل های عابر پیاده در حد چهل درصد می باشد. با توجه به نتایج،اکثر پل های عابر پیاده براساس ضوابط مکان یابی استاندارد ایجاد نشده و به دلیل مجری بودن سازمان ترافیک بیشتر به جنبه های ترافیکی و حمل و نقل، این امر توجه شده است . در نتیجه استفاده از ضوابط مکان یابی و هندسی استاندارد، و نهادینه کردن رعایت رفتار ترافیکی در استفاده از این سازه لازم می باشد. در زمینه بعد قانونی نیز تنها وجود حصار، مؤثر نمی باشد بلکه مسئولین می بایست نسبت به تدوین قوانین مناسب و اجرای دقیق آن بصورت الزامات قانونی اقدام نمایند.
4- صفار زاده،محمود ، حسن پور،شهاب ، عبدی ،علی در تحقیقی با عنوان بررسی تصادفات عابران پیاده در ایران و ارائه راه کارهای بهبود ایمنی آنها به این نتیجه رسیده اند که :عواملی نظیر درصد هوشیاری راننده و عابر، رنگ لباس عابر، شاخص های هندسی مسیر،سرعت و ابعاد وسیله نقلیه، ساعات رانندگی و میزان تحصیلات و … بر میزان تصادفات بسیار موثر هستند. در انتها نیز برخی از راه کارهای بهینه برای بهبود ایمنی ارائه نموده اند .
5- هلاکوئی نائینی ،کورش، دانشیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران – مرادی ، علی، کارشناس ارشد اپیدمیولوژی مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد دانشگاه علوم پزشکی همدان درتحقیقی با عنوان آگاهی، نگرش و عملکرد عابرین پیاده در زمینه رعایت مقررات راهنمائی و رانندگی در عبور از محدوده چهارراه های اصلی شهر تهران نتایجی به شرح ذیل ارائه نموده اند :این مطالعه نشان داد که آگاهی و نگرش عابرین مورد بررسی در مورد مقررات راهنمائی و رانندگی با یکدیگر دارای ارتباط معنی دارآماری است . اما عملکرد عابرین در این زمینه با نگرش و آگاهی آنها از نظر آمارفاقد ارتباط معنی دار آماری می باشد .

 
 
6 – حسینی ،پرویز : در تحقیقی باعنوان بررسی عوامل موثر بر تصادفات عابرین بیان داشته است : تحقیق بر اساس عوامل جنسیت ، سن، تحصیلات ، رنگ لباس ، نقص فنی خودرو ، نوع وسیله نقلیه ، شرایط جوی انجام گرفته است ونتایج بدست امده را بصورت ذیل عنوان نموده است : که کلیه عوامل بالا در وقوع تصادفات نقش دارنند.
7- ذوقی،حسن – حاج علی،مجتبی – ملک محمدرضا ، در تحقیقی با عنوان شناسایی عوامل موثر بر ایمنی عابرین پیاده در معابر و ارائه راهکارهایی جهت افزایش ایمن آنها به این نتیجه رسیدند که سوانح جاده ای یکی از مهمترین عوامل تهدید سلامت عمومی کشور و بلکه یک فاجعه ملی است . بررسی ها نشان میدهد که به لحاظ شاخص های مختلف ریسک سوانح ترافیکی و تلفات ناشی از ان در کشور ما سطح بسیار بالایی قرار دارد لذا عواملی چون سرعت وسیله نقلیه ،متقاطع شدن خیابان ها ، عدم وجود مسیرهای ویژه ،عدم دید بین وسایل نقلیه و عابرین پیاده ، کم عرض بودن خیابان ها ، عدم پل های روگذر و زیر گذر برای عابرین پیاده در تصادفات عابرین پیاده دخیل هستند و در نهایت راهکارهایی به شرح ذیل ارائه نمودند : کاهش سرعت وسایل نقلیه -کاهش احتمال متقاطع شدن خیابان ها ، ایجاد مسیر های ویژه که از مسیر وسایل نقلیه جدا باشد ، افزایش دید بین وسایل نقلیه و عابرین پیاده ، ایجاد پلهای رو گذر وزیر گذر برای عابرین پیاده ،کم کردن عرض خیابان ها محل تقاطع با مسیر عابرین پیاده،ارائه مدلی برای تعیین نحوه اختصاص راهکارهای ایمن سازی به قطعات پر حادثه
8- شاهیوندی، احمد- قلعه،محمد، در تحقیقی تحت عنوان بررسی و تحلیل قابلیت پیاده مداری مسیر های عابر پیاده شهر اصفهان به این نتیجه رسیدند : مسیر های عابر پیاده به عنوان بخش جدایی ناپذیر سیستم حمل ونقل شهری و ارتباط دهنده مبدا ،مقصد با سوار ه رو می باشند با توجه به مسائل و مشکلاتی که وسایل نقلیه موتوری درون شهری به وجود آورده ، توجه جدی به پیاده ها می تواند با کاهش مصرف سوخت ، آلودگی هوا ، معضلات ترافیکی و هزینه خانوارها همراه باشد. همچنین سبب افزایش سلامتی جسمی و روحی شهروندان وخلق فضاهای شهری با کیفیتی مناسب خواهد شد . و هدف از انجام این پژوهش را سنجش قابلیت پیاده مداری مسیر های عابر پیاده در خیابانهای شهر اصفهان می باشد.لذا ویژگی های ساختاری پیاده ها مانند حمل ونقل ،دسترسی ، مبلمان شهری،ایمنی ، امنیت وویژگی های اجتماعی در همه مسیر ها ی پیاده این شهر همسان نیست و تفاوت های بسیار زیادی بین مسیر های پیاده در نقاط مختلف شهر اصفهان وجود دارد . ودر نهایت راهکارهایی جهت رفع این مشکلات عنوان نمودند .
9- جعفر زاده ،بابک در تحقیقی با عنوان راهکارهای کاهش تصادفات در معابر شهری و غیر شهری عنوان داشته در ایران حوادث رانندگی دومین علت مرگ ومیر بعد از بیمارهای قلب و عروق را به خود اختصاص می دهند وبیشترین علت مراجعه به مراکز اورژانس و اتاق های عمل ، مربوط به حوادث رانند گی و در اثر کمبود ایمنی معابر است . تجزیه وتحلیل دقیق تصادفات تا حد زیادی بستگی به آگاهی رانندگان ، وسائل نقلیه ، راه ها و ارتباط میان آنها دارد . و راهکارهای متناسب با امکانات و توانایی های متخصصین ،قانون گذاران و اجرا کنندگان قانون در ایران مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته که با توجه به انها می توان تا حدود مناسبی از خسارات مختلف ناشی از سطوح پایین ایمنی در معابر ایران پیشگیری نموده . راهکارهای ارائه شده نیز عبارتند از : استراتژی هایی که با استفاده ازابزار کاهش بخصوص در نقاط حادثه ساز، روش های کاهش حجم ترافیک ،راهکارهای استفاده عموم از حمل ونقل عمومی ، اقدامات مربوط به جایگزینی مدهای حمل و نقل موتوری با مدهای حمل ونقل غیر موتوری ،انجام سهم بندی زمانی استفاده از معابر مختلف بر اساس گروهای سنی وشغلی برای اقشار متفاوت جامعه ،استراتژی مربوط به کاربری بهینه اراضی ، برخی اصلاحات ترافیکی .
10- حسن پور ، شهاب ، میر بها ، بابک : در مفاله ای باعنوان تحلیل عوامل موثر بر تصادفات عابرین پیاده در معابر شهری پرداخته اند که در این تحقیق به این نتیجه رسیده است که عواملی نظیر درصد هوشیاری راننده وعابر ، رنگ لباس ، شاخص های هندسی ،سرعت ، ابعاد وسیله نقلیه، ساعات رانندگی و میزان تحصیلات بر تصاد فات موثر هستند .
2-4-2- تحقیقات خارجی :
1-به منظوربررسی ایمنی عابرین پیاده در زمان عبور عرضی از خیابان در تقاطع های شهری مطالعاتی در 120نقطه شهر استهکلم انجام شده است . در این مطالعات از طریق بررسی رفتار های قانون گریزانه ترافیکی تداخل خودرو با عابر پیاده آثار اقدامات مختلف در حوزه بر نامه ریزی شهری و طرح هندسی معابر بر آورد شده است . به عنوان مثال مشخص گردید .نصب چراغ فرماندهی در تقاطع هائی که سرعت حرکت خودروها درآن بالا است،احتمال وقوع تصادفات خودرو،عابرپیاده را تا نصف کاهش می دهد.
2 – قدیمی ترین آموزشگاه که آموزش رسمی بررسی تصادفات را بنیاد نهاد ، موسسه ترا فیک دانشگاه نورث وسترن واقع در شیکاگو بود که در سال 1936 به منظور گسترش حوزه امور پی جویی و بررسی ایمنی ترافیک به سطح دانشگاهی تاسیس شد از آن زمان موسسه هدف اصلی واولیه خود را برای در بر گرفتن امور مربوط به آموزش عملکرد ها ومدیریت پلیس گسترش داده است . نمایندگانی از آژانس های محلی ،استانی و کشوری مجری قانون و نیز اعضایی از سازمانهاخارجی اعمال قانون در برنامه های متنوع ومتعددموسسه حضور می نمایند
.

1-مطا لعه روند تصادفات عابرین پیاده و وسایل نقلیه در واشنگتن امریکا
(کورش هاکوئی -علی مرادی: ∗ دانشگاه علوم پزشکی همدان در تحقیق انجام گرفته مطالعه روند تصادفات عابرین و وسایل نقلیه در واشنگتن بالتیمور در ایالات متحده آمریکا نشان داد از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۸ تفاوت های اساسی در بین الگوهای این سوانح به وجود آمده است .تصادم های شدید در عابرین پیاده که نوعا در کودکان به وجود می آیند ، در طول این سال ها در واشنگتن از ۳۷ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته است. تحلیل مجموع تصادفات نشان می دهد که روی هم رفته عابرین نسبت
به رانندگان در موارد بیشتری مقصر بوده اند .(50درصد در مقابل 39درصد ) .
2- مطالعه اثرات کمک های بینائی بر روی وقوع سوانح رانندگی عابرین پیاده درکشور انگلستان
(کورش هاکوئی دانشگاه علوم پزشکی تهران)- علی مرادی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
در انگلستان در مطالعه ای اثرات کمک های بینائی روی وقوع سوانح رانندگی و جراحات، در عابرین پیاده و موتور سواران و پاسخ های شناختی و تشخیصی رانندگان، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که علائم بصری، پاسخ های تشخیصی و شناختی رانندگان را تقویت می کنند. همچنین در ساعات روز، مواد فلورسنت در رنگهای زرد، قرمز و نارنجی قدرت تشخیص رانندگان را افزایش می دهند و در نتیجه ایمنی عابرین افزایش می یابد.
3-بررسی کارائی مدل های لجستیک در تجزیه و تحلیل رفتار عابرین پیاده در کشور فنلاند

(کورش هاکوئی دانشگاه علوم پزشکی تهران)–علی مرادی ، دانشگاه علوم پزشکی همدان
به منظور بررسی Risto و Veli مطالعه ای در فنلاند توسط کارائی مدل های لجستیک در تجزیه و تحلیل رفتار عابرین پیاده ورانندگان انجام شد. این مطالعه نشان داد، مد لهای لجستیک درتجزیه و تحلیل رفتار عابرین به خوبی عمل می کنند و لازم است درمطالعات، بیشتر به کار برده شوند. این روش یک تکنیک مفید جهت تشخیص موقعیت ها و محل های مخاطره آمیز در مناطق مختلف بوده و یک روش مناسب جهت تعیین اندازه های مربوط به ایمنی ومطالعات ملی جهت ارتقای مقررات و قوانین ترافیکی است. همچنین این مطالعه نشان داد بسیاری از متغیر های توضیحی از جمله فاصله از پیاده رو ،اندازه شهر ، تعداد عابرینی که به طور همزمان از عرض خیابان عبور می کنند ، سرعت وسیله نقلیه و اندازه اتومبیل در عملکرد عابرین نقش مهمی ایفا می کنند .
5-2- موقعیت جغرافیایی حوزه مورد مطالعه شهرستان دماوند
در ابتدا با موقعیت شهر دماوند و وضعیت و جمعیت ان اشنا بعد به مطالعه تصادفات ان می پردازیم .
1-5-2- موقعیت جغرافیایی ، فرهنگی ، اقتصادی شهرستان دماوند
شهرستان دماوند در منتطقه ای به وسعت تقریبی 2060کیلومتر مربع گسترده شده ،که از طرف شمال به استان مازندران ، از مشرق به شهرستان فیرروز کوه و از جنوب به ورامین و گرمسار و از غرب به لواسانات ،شمیران و تهران محدود است . از نظر موقعیت جغرافیایی در 52درجه و4دقیقه طول شرقی و 35 درجه و 42 دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است . این شهرستان جزء استان تهران است که در قسمت شمالی از قله های البرز به ارتفاع 3500متر شروع شده است . مرکز این شهرستان ، شهر دماوند با مساحتی در حدود 60کیلومتر مربع که در 60 کیلومتری شرق تهران بین ارتفاعات البرز محصور شده است . و ارتفاع متوسط آن از سطح دریا 2300متر می باشد .این شهر بعلت وجود ارتفاعات ،دارای منابع زیر زمینی آب و چشمه های متعدد می باشد . و همین موقعیت موجب سلامت کامل هوا و طراوت فوق العاده آن شده است . و به یک منطقه خوش نشین و گردش گر تبدیل شده است . (علمداری ، 1379 : 16 )
شهرستان دماوند به چند منطقه شهری و روستایی تقسیم شده است :مناطق شهری دماوند عبارتند از : شهرهای دماوند ، رودهن ، کیلان ، ابسرد ، ابعلی مناطق روستایی عبارتند از : 1- بخش مرکزی 2- بخش رودهن دین اکثر مردم دماوند اسلام و مذهب انها شیعه است . سابقا در این شهر عده ای از پیروان دین یهود زندگی می کردند که در حال حاضر

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*