خوردن

ترجمه ـ پس خواهرِ [لاغر] بر خواری [خواهر فربه] صبر کرد، [تا این که خواهر فربه از شدت فربهی مانند] آبستنی شد که تلخی سنگینی را میچشد.
6ـ حتَّی أَتَی الجَزَّارُ ذاتَ یَومِ و قَلَبَ النَّعجَهَ دُونَ القَومِ
ترجمه ـ تا این که یک روز قصّاب از راه رسید و بدون توجه به دیگر گوسفندان، میش [فربه] را ورانداز کرد.
7ـ فَقالَ لِلمالِکِ: أَشتَرِیْها و نَقَدَ الکیسَ النَّفیسَ فِیها
ترجمه ـ پس به صاحبش گفت: آن را میخرم و یک کیسه پول گرانبها به خاطر آن، نقد پرداخت کرد.
8ـ فانْطَلَقَتْ مِنْ فَوْرِها لأُختِها و هِیَ تَشکُّ فِی صَلاحِ بَختِها
ترجمه ـ پس[میشِ فروخته شده] بیدرنگ به نزد خواهرش شتافت درحالی که به خوش اقبالیاش تردید داشت.
9ـ تَقُولُ: یا أُختاهُ خَبِّرِینِی هَلْ تَعرِفینَ حامِلَ السِّکِینِ؟
ترجمه ـ میگفت: ای خواهر به من خبر دِه، آیا تو [مرد] چاقو به دست را میشناسی؟
10ـ قالَتْ: دَعِینی و هُزالی و الزَّمَنْ و کَلِّمی الجَزَّارَ یا ذاتَ الثَّمَنْ!
ترجمه ـ [خواهرش]گفت: مرا رها کن تا با لاغری و روزگار درازم همراه باشم. برو از خود قصّاب بپرس ای گرانبها!
11ـ لِکُلِّ حالٍ حُلوُها و مُرُّها ما أَدَبَ النَّعجَهِ إلاّ صَبرُها
ترجمه ـ برای هر حالی شیرینی و تلخی است. [اما] هیچ چیز جز صبر، میش را ادب نمیکند. (کنایه از این که دست روی دست گذاشتن و خوردن و خوابیدن بیجا باعث نابودی میشود.)
السَّفِینَهُ و الْحَیَوَانات
کشتی و حیوانات
***
1ـ لَمَّا أَتَمَّ نُوحٌ السَّفینَهْ و حَرَّکَتْـها القُدرَهُ المُعینَهْ
ترجمه ـ هنگامی که نوح [ساختن] کشتی را به پایان رساند و نیروی یاری دهندۀ [خدا] آن را به حرکت درآورد.
2ـ جَرَی بِها ما لا جَرَی بِبالِ فَما تَعالی المَوجُ کَالجِبالِ
ترجمه ـ [بر روی چنان دریایی] روان شد که هرگز به تصوّردر نمیآید و امواج آن بالا نمیآمد مگر به اندازۀ کوهها.
3ـ حتَّی مشَی اللَّیثُ مَعَ الحِمارِ و أَخَذَ القِطُّ بأَیدِی الفارِ
ترجمه ـ [وضعیت خیلی هولناک بود] طوری که شیر و الاغ با هم میرفتند و گربه موش را در دستانش گرفته بود.
4ـ و اسْتَمَعَ الفیلُ إلی الخِنزیرِ مُوتَنِساً بِصَوتهِ النَّکیرِ
ترجمه ـ و فیل گوش به خوک سپرده و با صدای ناخوشایند او اُنس گرفته بود.
5ـ و جَلَسَ الهِرُّ بِجَنبِ الکَلبِ و قَبَّلَ الخَروفُ نابَ الذِّئبِ
ترجمه ـ و گربه در کنار سگ نشسته بود و گوسفند بر دندان گرگ بوسه میزد.