حفظ سهم بازار در رکود اقتصادی


Widget not in any sidebars

2-1-2-5-3-تبلیغات در رکود
اگر تبلیغات شرکت اطلاعات مناسب و مرتبط با موقعیت مشتریان طی بحران اقتصادی فراهم نکند، بایستی لغو شود. پول شرکت بهتر است برای حمایت و توسعه سهم بازار شرکت در بازارهایی استفاده شود که قوی و قدرتمند است. نیاز حقیقی انتقال برخی وجوه به رسانه های دیجیتال جدیدی است که کم هزینه تر هم هستند. ممکن است یک یا چند بسته ی پانزده ی دقیقه ای آگهی های تهیه و بخش بکنند که مشتریان بتوانند دانلودشان کنند و برای خرید یا به کارگیری محصول استفاده کنند. شرکت ها باید یک یا چند پایگاه اینترنتی راه بیندازند که اطلاعات مفیدی در اختیار مشتریان بگذارند و و بایستی راههایی برای استفاده از شبکه های اینترنتی اجتماعی مثل فیس بوک در نظر بگیرند تا بدین وسیله پیام های مناسبی برای مشتریان مشخص ارسال کنند(کاتلر و کسلیون، 2009) . برخلاف تصور برخی از مدیران، اهمیت استفاده از ابزارهای ترفیع و ترویج مانند تبلیغات همچنان در این مرحله بالاست. طبیعتا شرکتهایی که توانسته اند توان نقدینگی خود را در این دوره حفظ کنند می توانند از این مزیت به نحوی مطلوب بهره جویند. فراموش نکنید در دوره رکود و بحران صاحبان رسانه های تبلیغاتی نیز در شرایطی مشابه ما قرار گرفته اند. لذا با افزایش قدرت چانه زنی صاحبان صنایع امکان تهیه فضای رسانه ای با قیمتهای مناسب در این دوره بالاست. برخی از ابزارهای ترفیع و ترویج از جمله چاشنی های فروش در این دوره از اثربخشی بیشتری برخوردار هستند. کوپنهای تخفیف، قرعه کشی و اهدای جایزه از این جمله اند(بختایی، 1392).
2-1-2-5-4-توزیع در رکود
شرکت ها واسطه ها را به دقت انتخاب می کنند و همواره نتایج عملکردی آنها را بررسی می کنند. بایستی به نیروهای فروش نشان داد که جا به جا کردن محصولات شرکت و اختصاص فضای قفسه ای بیشتر به آنها چقدر ممکن است سوآور باشد(کاتلر و کسلیون، 2009). باتوجه به شکل گیری پدیده مازاد کالا در این دوره و مشکل شدن عملیات فروش، اهمیت شرکتهای پخش و یا شرکتهای واسطه بسیار افزایش می یابد. لذا سیاستهای توزیعی شرکتها نیز باید در این دوره تعدیل شود(بختایی، 1392). تغییر در قراردادها و در نظر گرفتن امتیازاتی برای توزیع کنندگان میتواند به عبور شرکت از روزهای سخت یاری رساند(ایوبی، 1393). به عنوان نمونه اعطای جوایز فروش ویژه به نمایندگی ها و یا شرکتهای پخش می تواند مورد بررسی قرار گیرد(بختایی، 1392).
2-1-2-5-5-حفظ سهم بازار در رکود اقتصادی
این روش اغلب موجب کاهش حاشیه های سود و سود در کوتاه مدت می شود، زیرا شرکت ها معمولا می باید یا حفظ سهم بازار خود در زمان کاهش حجم فروش محصول در صنعت یا قیمت محصولات خود را کاهش بدهند یا بر مخارج بازاریابی خود بیافزایند. لذا یک شرکت باید این استراتژی را به عنوان یک استرتژی موقتی در نظر بگیرد. وقتی که مشخص شد که بازار باز هم بدتر خواهد شد شرکت می باید از استراتژی دیگری پیروی کند که بازده سرمایه و جریان نقدینگی بیشتری طی مدت زمان باقی مانده از عمر آن بازار تولید می کند (واکر و همکاران، 1383).
جدول 2-2-حفظ سهم بازار
حفظ سهم بازار برای کوتاه مدت حتی به قیمت کاهش یا از دست رفتن حاشیه سود
تداوم مخارج و تحقیق و توسعه فرآیند و محصول فرآیند و محصول در کوتاه مدت با هدف حفظ یا بهبود کیفیت محصول
حفظ سطح تبلیغات و پیشبرد فروش متوجه مشتریان کنونی
تداوم پیشبرد تجاری در سطحی که برای جلوگیری از هر گونه کاهشی در پوشش توزیع کافی باشد.
متمرکز کردن تلاش های کارکنان فروش روی کسب خریدهای تکراری مشتریان کنونی
کاهش قیمت ها در صورت لزوم برای حفظ سهم بازار حتی به قیمت کاهش حاشیه سود
(منبع: واکر و همکاران، 1383)
جدول 2-3-اقدامات بازاریابی به منظور حفظ سهم بازار
اهداف بازاریابی
اقدامات بازاریابی محتمل
حفظ مشتریان فعلی از طریق حفظ رضایت آنها یا افزایش میزان رضایت و وفاداری آنها
-افزایش توجه به کنترل کیفیت هم زمان با افزایش تولید
-تغییر و بهبود مستمر دز محصول به منظور افزایش منافع مشتریان و یا کاهش هزینه ها
-متمرکز کردن تبلیغات روی تحریک تقاضای گزینشی مشتریان، تاکید بر منافع و ویژگی های برتر، تبلیغات به منظور تکرار و یادآوری محصول
– افزایش خدمات رسانی کارکنان فروش شرکت به مشتریان فعلی، بررسی ایجاد نمایندگی های ملی یا خاص برای مشتریان عمده، بررسی جایگزینی نمایندگان مستقل تولید کننده یا کارکنان فروش شکت هرجا که مناسب باشد.
– توسعه قابلیت های خدمات پس از فروش، ایجاد یا توسعه نیروی خدمات رسانی خود شرکت، یا طراحی برنامه ها آموزشی برای کارکنان خدمات توزیع کنندگان یا واسطه ها، افزایش موجودی خدمات، برقراری خط ارتباط تلفنی مستقیم و شبانه روزی برای مشتریان یا ایجاد وب سایت ویژه آنها
ترغیب مشتریان به خرید تکراری یا تسهیل این فرآیند برای آنها

                                                    .