تعریف مفهومی زیر معیارها

1-9-2-قابلیت قیمت گذاری
Widget not in any sidebars

در قالب محدودترین تعریف، قیمت عبارت است از مقدار پول مطالبه شده بابت محصول یا خدمت. در واقع ارزشی که مشتری حاضر است از دست دهد تا بتواند مزایای برخورداری یا استفاده از یک کالا یا خدمت را بدست آورد. به منظور تعیین قیمت شرکت باید چندین عامل داخلی و خارجی، از جمله استراتژی کلی بازاربابی و استراتژی آمیخته بازاریابی خود، ماهیت بازار و تقاضا و استراتژی های رقبا و قیمت های رقبا را مدنظر قرار دهد. قیمت گذاری می تواند در کمک به شرکت برای دستیابی به اهدافش در بسیاری از سطوح، نقش عمده ای داشته باشد. شرکت می تواند قیمت هایی را تعیین کند که مشتریان جدید را جذب کرده یا به شیوه ای سود بخش مشتریان فعلی را حفظ کند. شرکت می تواند قیمت ها را پایین بگیرد و بدین صورت از ایجاد رقابت در بازار جلوگیری کند، یا در جهت ایجاد موازنه در بازار قیمت هایی هم سطح با قیمت رقبا برگزیند می تواند قیمت تعیین کند که منجر به حفظ وفاداری مشتری شود. موقعیت های زیادی ممکن است منجر شود تا شرکت کاهش قیمت ها را مدنظر قرار دهد. یک نمونه از این پیشامدها افزایش موجودی انبار است، نمونه ای دیگر افت تقاضا است در این شرایط شرکت ممکن است به منظور بهبود فروش و سهم بازار خود، قیمت هایش را به صورت تهاجمی کاهش دهد (سعدی و اردستانی، 1391).
1-9-3-سهم بازار
سهم بازار شرکت عبارت است از تقاضا برای شرکت تقسیم بر نیاز کل بازار.
سهم بازار مطلق: عبارتست از سهم بازار یک مؤسسه از کل بازار یعنی تقسیم بر تعداد فروش محصولات شرکت بر تعداد کل فروش محصولات مشابه داخلی و خارجی در بازار مورد نظر.
سهم بازار نسبی: عبارتست از سهم بازار مؤسسه نسبت به بزرگترین رقیب خود در بازار که اصطلاحاً رهبر نامیده می شود(روستا و همکاران، 1389).
1-9-4-مدیریت نقدینگی
مدیریت دارائیهای جاری/ مدیریت وجه نقد
استراتژی های مدیریت وجوه نقد بر اساس دو محور است:
1-تهیه و تامین وجه نقد برای پرداخت های شرکت
2-به حداقل رساندن وجوه راکد شرکت
در مدیریت وجوه نقد تهیه بودجه نقدی یکی از عوامل مهم در مدیریت وجوه نقد است. همچنین از تکنیک هایی برای تسریع در وصول جریانات نقد ورودی و کند کردن جریان نقد خروجی استفاده می کنند. در این سیاست گذار ی، شرکت ها تلاش می کنند به گونه ای عمل کنند تا چک هایی که شرکت صادر کرده است از حساب بانک برداشت شود. و سعی می کنند چک های دریافتی هر چه سریعتر از حساب بانک طرف حساب برداشت شود. ازجمله روش های کند کردن سرعت جرانات نقدی خروجی: خرید مواد اولیه به صورت نسیه، استفاده از حساب بانکی با مانده صفر و سیستم کنترل پرداختها می باشد(تهرانی، 1391).
1-9-5-کاهش هزینه ها
کاستن از هزینه های اصلی(چگونگی خرید و فروش؛ عملیات بازارشناسی، تولید، بازاریابی، تبلیغات و خدمات پس از فروش) عملیات پشتیبانی( ایجاد بنیان های لازم، برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی، ایجاد فنون و روش های پیشرفته و به کار گیری سامانه های تدارکاتی خطاناپذیر) به طوری که به کیفیت محصولات تولید شده لطمه ای وارد نشود می تواند یک تولید کننده را در قیاس با تولیدکنندگان دیگر در موقعیت های بهتری قرار دهد. اگر حاشیه سودی که در اثر پیشگامی در کاهش هزینه ها عاید می شود بیش از مقدار سودی باشد که بطور معمول نصیب سایر تولیدگنندگان در صنعت زیربط می شود هدف این راهبرد تحقق یافته است(رحمان سرشت، 1384).
1-10-تعریف مفهومی زیر معیارها
1-10-1-کیفیت
ویژگی و مشخصات فراگیر کالا یا خدمت که بر توانایی و استعداد آن کالا یا خدمت در برآورده ساختن نیازهای ضمنی اظهار شده تاثیر می گذارد(روستا و همکاران،1389).
1-10-2-صرفه جویی در مقیاس
صرفه‌ به مقیاس یا مزیت مقیاس:  مفهومی در اقتصاد خرد است که به کسب مزیت کاهش هزینه در اثر افزایش حجم تولید اشاره دارد. صرفه‌ به مقیاس به معنای آن است که با افزایش حجم تولید، هزینه متوسط تولید هر واحد کالا کاهش می‌یابد. دلایل متعددی برای این مسئله وجود دارد که شامل مواردی همچون: کسب تخفیف در خرید به دلیل حجم بالای خرید، افزایش تجربه و یادگیری کارکنان، کسب منابع مالی بیشتر، سرشکن شدن هزینه‌های بازاریابی در بازارهای وسیع تر و بهبود فناوری تولید است. این امر باعث می شود که شرکت های تثبیت شده قادر به عرضه محصولات با قیمت کمتر نسبت به قیمت شرکت های تازه وارد باشند(مرادی، 1390).
1-10-3-اعتبارات تجاری
شرکت ها با استفاده از اعتبارات تجاری اقدام به خرید نسیه کالا نموده و به این وسیله بدهی جاری بوجود می آید(تهرانی، 1391).
1-10-4-مدیریت موجودی کالا
موجودی کالا عبارتست از مواد واولیه، کالای در جریان ساخت و کالای ساخته شده مدیریت موجودی کالا بستگی به عوامل زیر دارد:
1-شناخت انواع کالا مورد نیاز