مقاله دانشگاهی – تاثیر کیفیت خدمات ارایه شده اداره کل گمرکات استان گیلان بر میزان رضایتمندی شرکتهای مرتبط- …

کارکنانی که درک و شناخت مناسبی از نیازهای شرکتها داشته باشند

حفظ منفعت شرکتها در زمان ارایه خدمات

پیوست
سابقه اولیه گمرک همچنان در ابهام قرار دارد و دانش ما درباره گمرک در دوران باستان بسیار ناچیز
است. آدام اسمیت[۵۸] (کمیسیونر گمرک اسکاتلند) در کتاب معروف خود به نام «ثروت ملل» اشاره میکند که گمرکات به مفهوم پرداخت پرداختهای همیشگی، از زمانهای بسیار دور وجود داشته است، اما خود اسمیت نیز نتوانسته زمان اولین عملیات گمرکی را در کتابش ذکر کند. عبارت زیر در کتابی که به وسیله،
«اس. جی. دی لائت»[۵۹] نوشته شده است، اطلاعات دقیقتری در این زمینه ارائه میدهد. وی در این عبارت میگوید: «قدیمیترین اطلاعات موجود درباره سازمان گمرک در یونان به عصر “هومر” (حماسه سرای بزرگ یونانی) باز میگردد. در آن دوره مالیاتهای سادهای بر تجارت وضع میشد که این مالیاتها از دو لحاظ با عوارض وضع شده در دوران بعد متفاوت بودند. اول اینکه، این مالیاتها براساس ارزش کالاها
تعیین نمیشدند، یعنی میزان این مالیاتها درصد معینی از ارزش کالاهای مشمول مالیات نبود و دوم این که این مالیاتها به صورت داوطلبانه و تخمینی پرداخت میشدند، یا حداقل ظاهر قضیه این طور نشان میداد. معمولاً مالیاتها به شکل هدایایی از سوی بازرگانان خارجی به بزرگانی که تجارت یا رفتار ویژه ای از این بزرگان انتظار داشتند. با وجود این که پرداخت این گونه هدایا در ظاهر، امری داوطلبانه بود، اما اگر بازرگانی از پرداخت این هدایای مرسوم به پادشاه یا شاهزاده امتناع میکرد، از حق تجارت با سرزمینی که به آن حاکم تعلق داشت، محروم میشد.
همگان با این گفته موافقند که قدیمیترین تمدنهای بشر در بین النهرین (حوزه رودهای دجله و فرات)، مصر (حوزه رود نیل)، شبه قاره هند (حوزه رود ایندوس) و سرزمین چین (حوزه رود زرد) به منصه ظهور رسیدهاند. از آنجا که گمرک یکی از قدیمیترین ساز و کارهای مالی است، تصویر پیدایش گمرک در
گهوارههای تمدن بشری نیز منطقی به نظر میرسد. با توجه به اهمیت تجارت دریایی در عهد باستان (بویژه در منطقه مدیترانه)، یونان و مدیترانه را نیز باید به عنوان پنجمین منطقه پیدایش گمرک به مناطق پیش گفته افزود. با توجه به اینکه هم اکنون اطلاعات فراوانی در مورد گمرک روم در دسترس است، روم را نیز باید وارد این فهرست کرد.در سایر کشورهای بزرگ آن زمان نظیر یونان قدیم یا امپراطوری روم نیز حقوق گمرکی براساس درصدی از قیمت دریافت میگردید. در یونان معادل  و در امپراطوری روم معادل  از بهای کالا، حقوق گمرکی میگرفتهاند.(مقدسی ، ۱۳۹۱، ص ۱)
سابقه گمرک در ایران
به طوری که گفته شد، در ایران تشکیلات گمرکی سابقهای دیرین دارد. البته این ادعا نه اغراق است نه از باب مباهات، بلکه واقعیت انکارناپذیری است که در مورد بسیاری از سازمانهای دولتی مانند ارتش و نیروهای دفاعی یا سازمانهایی نظیر سازمانهای خدمات شهری و نظایر آن نیز صادق است. بهتر است این مطلب را این گونه بیان کنیم که گمرک نیز مانند بسیاری از سازمانها که هر اجتماع کوچک یا بزرگی در بدو پیدایش به وجود آن نیازمند بوده است، ایجاد گردیده و به تدریج که احتیاجات دیگری مطرح شده، سازمان یا سازمانهای جدیدتر در سطح ملی یا بینالمللی مطابق آنچه امروز شاهد آن هستیم، به وجود آمده است.
علامه دهخدا در لغتنامه خود به نقل از پروفسور راولینسون[۶۰] مستشرق معروف انگلیسی، به وجود تشکیلات اداری همانند اداره گمرک در زمان اشکانیان اشاره مینماید که این اداره و شعب آن در مرزها با ثبت آمار واردات در دفاتر مخصوص، حقوق معینی از واردات دریافت میکردند و برعکس، صادرات کالا از حقوق گمرکی یا هر نوع عوارض دیگری معاف بوده است. برای مثال ابریشم چین و ادویه هندوستان و کالاهای رومی در دفاتر مخصوص ثبت و از صاحبان آنها حقوق معینی دریافت میشده است.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.