Comments: 0 Posted by: مدیر Posted on: آوریل 7, 2020

۲ ) تاثیر حجاب در آزادی فکری و معنوی 

واضح است که ادامه حیات بشر در گرو رعایت قوانین فردی نظر قوانین بهداشتی در رعایت قوانین اجتماعی است ، به طور طبیعی این قوانین برای انسان محدودیت هایی را ایجاد می کند . چون مطابق این قوانین انسان نمی تواند هر چه را که می خواهد در هر شرایطی و به هر صورتی بخواهد یا هر مسیری را که می خواهد در هر شرایطی با اتومبیل خود طی کند . حجاب اگر چه محدودیت ظاهری تن و جسم است اما آزادی روح و فکر انسان را به همراه دارد و برعکس بی حجابی گر چه نوعی آزادی ظاهری تن و بدن است ولی بردگی فکری و روحی فرد و جامعه را موجب خواهد شد .

چون بد حجابی و بی حجابی معمولا با روحیه مد پرستی و رواج کالا و لباس های خارجی و بی بند و باری جنسی همراه است . بی حجابی نه تنها آزادی نیست بلکه بردگی آفرین است و حجاب نه تنها با آزادی حقیقی مخالفت ندارد بلکه آزادی آفرین است .

۳) تاثیر حجاب در سلامت جسمی

این تاثیر بیشتر متوجه زنان جامعه است عدم رعایت حجاب و پوشش مناسب معمولا باعث تحریک جنسی افراد جامعه می گردد و تحریک جنسی نیز در بسیاری از موارد در نهایت باعث ایجاد ارتباط جنسی غیر قانونی می شود و ارتباط جنسی نامشروع نیز باعث پیدایش بیماری های مقاربتی خطرناکی مانند ایدز می شود . پس به راحتی با نگاه آسوده به زیبایی های زنان و دختران دستبرد زده و از نوامیس افراد سوء استفاده نمود و این زن عفیف است که با حجاب و پوشش خود می تواند مانع دستبرد شود .

 

 

۴) تاثیر حجاب در تشکیل و تحکیم نهاد خانواده

مهم ترین و اساسی ترین نهاد اجتماعی جامعه انسانی است و تاثیر آن در نهاد اجتماعی دیگر مثل آموزش و پرورش و نهاد حکومت و سیاست غیر قابل آشکار است . بنابراین ثبات  و استحکام و استواری نهادهی دیگرجامعه نیز مؤثر خواهد بود . یکی از عوامل مهم در تشکیل و استحکام خانواده رعایت حجاب است چون روابط جنسی محدود به روابط زناشویی بین زن و شوهر می شود و بی حجابی باعث می شود مردان با دیدن زن بی حجاب تحریک شوند و در نهایت خانواده ها دچار تزلزل می شوند .

۵) تاثیر حجاب در حضور اجتماعی زنان جامعه

نیروی زن وقتی ارزش خود را در جامعه به دست می آورد و گرمی بخش و مکمل فعالیت های اجتماعی دیگر می گردد که حجاب کامل خود را رعایت کند در غیر این صورت با آرایش و خود نمایی نه تنها نیرویش صرف تجمل می شود بلکه هم چون آبی بر آتش از به جریان افتادن چرخ فعالیت مردان نیز جلوگیرش خواهد کرد ، زیرا زن به آراستن خود مشغول می شود و نیمی دیگر از اجتماع نیز مردان ، نیز به او مشغول می گردند .

 

گفتار سوم : مفهوم حریم عفت در حقوق ایران

مهم ترین مصلحت های اساسی در تعالیم اسلامی عبارتند از نفس ، دین ، عقیده ، عقل ، مال و ناموس که در قوانین کیفری ایران نقض ارزش های مربوط به ناموس را جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی نامیده اند .

در قانون ایران نیز جرائم علیه عفت زنان ، جرائمی را در برمی گیرد که می تواند شامل هر گونه توهین و تعرض جسمی و شخصیتی زن را در برگیرد مانند متعرض شدن به زنان در خیابان ها و شوارع ، تجاوز به عنف ، برداشتن اجباری حجاب از آن استعمال الفاظ رکیک و مخالف شأن و حیثیت آنان و به طور کلی هر عمل ، رفتار و گفتاری که به نوعی اهانت به زنان تلقی گردد در قوانین ایران جرائم علیه عفت زنان تعریف نشده بلکه فقط مصادیقی از آن بیان شده است .

تنها جایی که این کلمه به طو رمستقیم به کار برده شده فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی است با عنوان جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی . اگر چه در قوانین مختلف و به صورت پراکنده و به عناوین متعدد سعی در حمایت از جریم عفت زنان شده است مانند موارد ذیل :

کتاب حدود : (زنا ، مساحقه ، قذف ، قوادی)

کتاب دیات : (قطع اندام جنسی ، افضاء)

کتاب پنجم (تعزیرات) : ماده ۴۴۶ (ازدواج مرد با دختر قبل از بلوغ وی یا تعرض به زنان در اماکن و شوارع)

جرائم علیه عفت زنان به قدری از نظر فقهای اسلام اعم از شیعه و سنی حائز اهمیت بوده و هست که گاه تمام فروض ممکن را یک به یک تشریع نموده و مجازات شرعی آن ها را نیز بیان نموده اند فقها معمولا این مباحث را تحت عنوان حدود (زنا ، زنای به عنف ، مساحقه ، قذف ، قوادی) یا دیات (قطع اندام جنسی ، از بین بردن بکارت و … )بیان کرده اند .

۱) ضابطه تشخیص اعمال منافی عفت

اعمال منافی عفت بر حسب مکان ، زمان ، فرهنگ ، عرف ، مذهب یک جامعه از جایی هب جای دیگر متفاوت است مثلا در کشور ما به خاطر مذهب و عرف گاهی کوچکترین عمل نیز حرام و ناپسند جلوه می نماید در حالی که در کشورهای دیگر این امر نه تنها جرم تلقی نمی شود بلکه مذموم و ناپسند نیز نمی باشد مثلا«ازاله بکارت دختر ۲۰ ساله و با رضایت او توسط مردی که بین آنها حلقه زوجیت نباشد در برخی کشورهای غیر اسلامی جرم نیست ، مگر اینکه عمل مشمول هتک ناموس به عنف باشد که درآن صورت در حقوق انگلستان آن جرم و قابل مجازات می باشد و حال آن که در کشورهای اسلامی ازاله بکارت جرم علیه عفت و اخلاق عمومی تلقی می گردد.»

بنابراین تعیین اینکه چه جرائمی علیه عفت زنان می باشد بستگی به عرف و مذهب و فرهنگ یک جامعه دارد.

 

گفتار چهارم : مفهوم حریم عفت در اسناد بین المللی

در اسناد بین المللی این کلمه (حریم عفت) به طور مستقیم به کار نرفته ، به عبارت دیگر در اسناد بین المللی در حمایت از حریم عفت زنان فقط مصادیقی از جرائم علیه آنان ذکر شده است مانند اعلامیه رفع خشونت نسبت به زنان مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۳ که خشونت علیه زنان را چنین تعریف می کند :

«هر گونه عمل خشونت آمیز مبتنی بر جنسیت که باعث بروز یا احتمال بروز صدمات ، آسیب های جسمی ، جنسی و یا روانی و یا زنج و آزار آنان شود یا موجب تهدید به انجام آنها گردد. »

مصادیق این خشونت طی ماده ۲ اعلامیه چنین ذکر شده است :

۱_ خشونت های جسمی ، جنسی ، روانی در خانواده شامل کتک زدن ، سوء استفاده جنسی از دختر بچه ها ، خشونت های مربوط به مسأله جهیزیه ، تجاوز به عنف توسط شوهر ، ختنه زنان و دیگر اعمال سنتی خشن و خشونت مربوط به استثمار و بهره کشی جنسی از زنان توسط غیر شوهر.

۲_  خشونت های جسمی ، جنسی ، روانی درجامعه شامل تجاوز ، سوء استفاده ، آزار ، تهدید جنسی در محل کار و مؤسسات آموزشی ، خرید و فروش زنان و فحشای اجباری .

۳_ خشونت جسمی ، جنسی و روانی توسط دولت

در اسناد بین المللی تجاوز به عنف ، فحشای اجباری ، حاملگی اجباری ، بردگی جنسی ، عقیم کردن اجباری ، قاچاق زنان به قصد فحشاء و سایر خشونت های جنسی مشابه جرائمی علیه عفت انسان به ویژه زنان دانسته شده اند.

« منظور از بردگی جنسی آن است که مرتکب با اعمالی چون خرید و فروش ، کرایه دادن ، معاوضه و اعمال مشابه علیه دیگری برای خود حق مالکیت بر وی قائل شده و او را به اعمال جنسی وا دارد . فحشای اجباری آن است که کسی به قصد انتفاع مالی ، دیگری را به زور و یا تهدید و اکراه و با سوء استفاده از قدرت به اعمال جنسی وادار کند .

حاملگی اجباری عبارت است از آن که مرتکب ، با محبوس ساختن زنی که به زور حامله شده است اجازه سقط جنین را به وی ندهد تا بدین ترتیب بر ترکیب جمعیت اثر گذارد و یا نقض جدی دیگری نسبت به حقوق بین الملل انجام دهد .

عقیم سازی اجباری به معنی آن است که متهم بدون هیچ دلیل پزشکی و بدون رضایت کسی امکان توالد و تناسل بیولوژیک را از وی سلب کند .

منظور از تجاوز جنسی داخل کردن هر چیزی از جمله آلت تناسلی ، به مقعد یا مهبل قربانی یا هر بخش دیگر از بدن (مثلا دهان) او دانسته است . این عمل اید به زور و یا تهدید و اکراه و یا با سوء استفاده از قدرت صورت گیرد.»

دکتر ولیدی ، محمد صالح ، پیشین ، ص ۵۳٫ [۱]

دکتر میر محمد صادقی ، حسین ، دادگاه کیفری بین المللی ، انتشارات دادگستر ، سال ۱۳۸۷ ، چاپ سوم ، ص ۱۱۸٫[۲]