بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود- قسمت …

اهمیت مقادیر و تغییرات آن بخصوص در کشور ما ایران که در ناحیه خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد بر هیچکس پوشیده نیست بر اساس اطلس اقلیمی ایران در دوره ۱۹۹۰-۱۹۶۱ میلادی بیش از دو سوم وسعت کشور دارای میانگین سالانه بارش کمتر از ۳۰۰ میلی متر می باشد و لیکن هسته های پر بارش بالاتر از ۱۰۰۰ میلی متر در منطقه زاگرس و دامنه های شمالی البرز وجود دارد . تقریبا تمام نقاط استانهای شمالی گیلان و مازندران از میانگین سالانه بیش از ۵۰۰ میلی متر برخوردارند
استان گیلان نیز با شرایط جغرافیایی و طبیعی خاص خود در ایران منحصر به فرد است و بارشهای شدیدی در سالهای اخیر در آن صورت گرفته که ناشی از تغییرات اقلیمی در سطح سیاره زمین و غیره می‎باشد دره سفید رود باتوجه به موقعیت و قرار گیری آن در بین کوههای البرز و کوههای زنجان از نظر اقلیمی در شرایط خاص جغرافیایی قرار دارد و این موضوع باعث شده که در این منطقه روند بارش در سال، ماه و فصل دارای تغییرات محسوسی باشد که با بررسی روند بارش و برنامه ریزی مدون می‎توان نسبت به جلو گیری از بروز سیل و سایر مخاطرات ناشی از بارش اقدامات لازم را انجام داد.

۱-۲- سوالات تحقیق

 1. آیا درروند بارش سالانه، ماهانه و فصلی دره سفید تغییراتی مشاهده می گردد؟
 2. تغییرات روند بارش در دره سفید رود در چه دوره ای افزایش می یابد؟

۱-۳- اهداف تحقیق

 1. بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی
 2. شناسایی و معرفی مهمترین و غالبترین روند تغییرات بارشی
 3. برنامه ریزی با توجه به روند بارش در کشاورزی و سایر امور

۱-۴- فرضیه های تحقیق

 1. به نظر می رسد که در روند بارشی سالانه، ماهانه و فصلی دره سفید رود تغییرات محسوسی مشاهده می گردد.
 2. بنظر می رسد که افزایش تغییرات بارش ماهانه بیشتر از سالانه و فصلی باشد.

۱-۵-مراحل تحقیق

۱-۵-۱- نوع روش تحقیق

نوع تحقیق بصورت توصیفی و تحلیلی با اهداف کاربردی می باشد

۱-۵-۲- روش گردآوری اطلاعات

. روش گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای، اسنادی و میدانی می باشد

۱-۵-۳- ابزار گردآوری اطلاعات

ابزار گردآوری اطلاعات در روش کتابخانه ای بصورت فیش برداری، جدول، نقشه و کروکی . . . و شبکه های کامپیوتری بوده و در روش میدانی نیز از نقشه، مشاهده، مصاحبه و دوربین عکاسی و عین استفاده شده است.

۱-۵-۴- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این تحقیق پس از جمع آوری اطلاعات از طریق ابزارهای گردآوری اطلاعات، اطلاعات خام را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و همچنین به تفسیر نقشه ها پرداخته تا مورد استفاده قرار گیرد. لذا برای تجزیه و تحلیل اطلاعات با توجه به ماهیت داده ها از روشهای توصیفی و کاربردی استفاده شده است.

۱-۶- جامعه آماری

جامعه آماری تحقیق فوق دره سفید رود بوده که از سد منجیل شروع شده و تعدادی از ایستگاه ها و شهرستان های اطراف رودخانه سفیدرود را تا دریای خزر پوشش داده است.

۱-۷- مقطع زمانی

با توجه به آمارهای موجود ایستگاه های مورد مطالعه در منطقه، سعی نموده ایم تا از ایستگاه هایی استفاده شود که دارای آمارهای طولانی تری باشند. در نهایت بعد از همگن سازی ایستگاهها، ۹ ایستگاه در یک دوره ۳۰ ساله در سه مقطع سالانه و ماهانه و فصلی مورد بررسی قرار گرفت.

۱-۸- قلمرو تحقیق

با توجه به اینکه بررسی تحقیق فوق دره سفیدرود بوده لذا قلمرو آن مناطقی مانند رودبار، سیاهکل، لاهیجان، آستانه، رشت، بندانزلی و شفت را در بر می گیرد

۱-۹- محدودیت تحقیق

 1. هر تحقیقی مشکلات مخصوص به خود را دارد که برخی از آنها عبارتند از:
 2. عدم وجود آمار و اطلاعات یکسان در تمامی ایستگاههای مورد مطالعه
 3. یکسان نبودن نوع ایستگاههای مورد مطالعه
 4. وسعت بیش از حد محدوده ی مورد مطالعه

۱-۱۰- پیشینه تحقیق

با مراجعه به کتب، مقالات جغرافیایی و دیگر منابع استنادی موجود، بررسی تغییران روند بارش در منطقه مورد مطالعه سابقه طولانی ندارد و به افراد خاصی محدود می گردد. اما بررسی و تحلیل زمانی بارش و دماهای روزانه، ماهانه و سالانه در جهان سابقه ای طولانی دارد و بشر همیشه بدنبال شناخت و درک تغییرات و پیش بینی هوا و اقلیم بوده و هست. بخصوص از زمانی که تاثیر فعالیت های انسانی و پیامدهای گازهای گلخانه ای بر اتمسفر زمین نمایان گردید و این پرسش برای او مطرح شد که آیا این نوسانات حاصل اعمال انسان یا روند طبیعی آب و هوا می باشد. بدین ترتیب مطالعات دانشمندان در خصوص تغییرات اقلیمی و جستجوی پاسخ منطقی و عملی برای پرسش فوق انجام یافته و می یابد. چنانکه از جمله این اقدامات می توان به کارهای زیر اشاره کرد:
ایکلونده وپالیسجو [۱](۱۹۹۰)، براساس مقدار بارش سالانه ۶۳ ایستگاه باران سنجی کشور اتیوپی در طی دوره آماری ۱۶ ساله با روش تجزیه مولفه های اصلی را مورد تحلیل قرار داده و نوسانات زمانی و تغییرات مکانی آن ر اروشن ساخته اند.
دروسدوسکی[۲](۱۹۹۳)، در مقاله ای تحقیقی با عنوان: آنومالیهای بارش فصلی استرالیا با استفاده از مقیاس زمانی فصلی در طی دوره ۱۹۸۷-۱۹۵۰ به شرح الگوهای تغییر پذیری بارش های استرالیا می پردازد. رجن مورتل[۳](۱۹۹۵)، بارش های روزانه بوتسوانا را در طی یک دوره آماری ۹ ساله از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ با استفاده از روش تجزیه به مولفه های اصلی بررسی نموده و تغییرات زمانی و مکانی سیستم های جوی متاثر کننده منطقه را مورد بحث قرار می دهد.
کلی و جونز[۴] (۱۹۹۹)، الگوی مکانی تغییر پذیری داده های دمای هوای سطح زمین را مورد بررسی قرار داده اند. آنها ب ااستفاده از روش (EOF)[5] چهار فاکتور اصلی ر اتعیین و مهمترین جزء که بیشترین تغییرات یعنی ۷/۸% را تبیین می کند را مربوط به مناطق ۫۶۰ درجه شمالی و جنوبی تا ۳۰ درجه شمالی است و دومین فاکتور با ۹/۶% که مربوط به پدیده نوسانات جنوبی ال نینو[۶] است. که بخش های مختلف اقیانوس آرام تحت تاثیر آن هستند. جزء سوم مربوط به تغییرات نوسانات اطلس ( NAO)[7] که ۴/۴ % تغییرات را به خود اختصاص داده و بیشتر بخشهای اروپای شمالی، آسیای جنوب شرقی، خاور میانه، غرب گرینلند، شمال شرقی آمریکای شمالی، شمال آفریقا، ر ا شامل می شود. از نظر آنان بررسی های زمانی و مکانی تغییرپذیری مرحله مهمی در درک علل زمینه ای تغیییرات اقلیمی می تواند باشد.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir