منابع مقالات علمی : بررسی تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ …

نیروگاه برق‌آبی سیمره :

عملیات اجرایی این طرح از سال۱۳۸۱ شروع و می‌بایستی تا سال ۱۳۸۹ ( درموافقتنامه اولیه ) به پایان می‌رسید ، اما به دلیل کسری اعتبارات از محل منابع‌عمومی‌و همچنین عدم تأمین به موقع منابع مالی از سایر منابع این طرح در سال ۱۳۹۱ به پایان می‌رسد.این طرح در نزدیکی شهرستان درّه شهر، در استان ایلام و بر روی سرشاخه‌های رودخانه کرخه در دست احداث می‌باشد . این طرح دارای سه واحد نیروگاهی۱۶۰ مگاواتی و از نوع روزمینی می‌باشد .
مشخصات فنی :
نوع سد: بتنی دو قوسی
عرض در پی: ۲۸ متر
ارتفاع از پی: ۱۸۰ متر
حجم کل بدنه: ۵۲۲٫۸۸۲ مترمکعب
طول تاج: ۲۰۲ متر
حجم کل بتن‌ریزی: ۵۵۸٫۹۳۲ مترمکعب
عرض تاج: ۶ متر
حجم کل مخزن: ۲۴۷۳ میلیون مترمکعب
حجم کل مخزن: ۸۱۰ میلیون مترمکعب
مساحت مخزن: ۶۳ کیلومترمربع
تراز نرمال: ۷۲۰ متر از سطح دریا
طول دریاچه: ۶۰ کیلومتر

نیروگاه برق‌آبی رودبار لرستان :

عملیات اجرایی این طرح از سال۱۳۸۳ شروع و می‌بایستی تا سال ۱۳۸۹ (در موافقتنامه اولیه) به پایان می‌رسید ، اما به دلیل کسری اعتبارات از محل منابع‌عمومی‌و همچنین عدم تأمین به موقع منابع مالی از سایرمنابع تأمین اعتبار،این طرح در سال ۱۳۹۲ به پایان می‌رسد. طرح مذکوردر نزدیکی شهرستان الیگودرز، در استان لرستان در دست احداث می‌باشد . این طرح دارای دو واحد نیروگاهی۲۰۰ مگاواتی می‌باشد.
مشخصات فنی :
نوع سد: سنگ ریزه ای با هسته مایل رسی[۷۲]
عرض تاج: ۱۵ متر
ارتفاع از پی: ۱۵۵ متر
عرض پی ۷۲۰ متر
طول تاج: ۱۸۵ متر
حجم کل بدنه: ۰۰۰/۵۹۶/۴ متر مکعب
حجم کل بتن‌ریزی: ۱۲۰۰۰ مترمکعب
حجم کل مخزن: ۲۲۸ میلیون مترمکعب عرض دریاچه: متوسط۲۰۰ متر
مساحت مخزن: ۴٫۱۱ کیلومترمربع تراز نرمال: ۱۷۵۶ مترازسطح دریا
طول دریاچه: ۲۰ کیلومتر

طرح سد و نیروگاه داریان

عملیات اجرایی این طرح از سال۱۳۸۳ شروع و می‌بایستی تا سال ۱۳۸۹ (در موافقتنامه اولیه) به پایان می‌رسید ، اما به دلیل کسری اعتبارات از محل منابع‌عمومی‌و همچنین عدم تأمین به موقع منابع مالی از سایرمنابع تأمین اعتبار،این طرح در سال ۱۳۹۲ به پایان می‌رسد. طرح مذکوردر نزدیکی شهرستان الیگودرز، در استان لرستان در دست احداث می‌باشد . این طرح دارای دو واحد نیروگاهی۲۰۰ مگاواتی می‌باشد.اهداف ساخت سدتنظیم آب رودخانه سیروان به میزان ۱۳۷۸ میلیون مترمکعب در سال به منظور توسعه فعّالیت‌های کشاورزی در اراضی گرمسیری غرب کشور و تولید انرژی برق‌ابی به میزان ۵۵۰ گیگا وات ساعت می‌باشد.
مشخصات کلی طرح:
نوع سد: سنگریزه ای با هسته رسی
ارتفاع : ۱۶۹ متر از پی
طول تاج : ۳۶۸ متر
عرض تاج : ۱۵
عرض پی : ۸۷۰ متر
حجم کل خاکریزی بدنه : ۷/۹ میلیون مترمکعب
سیستم انحراف : ۲ تونل به طول جمعاً ۲۰۲۳ متر
نوع سرریز: آزاد
حجم کل مخزن: ۳۲۳ میلیون مترمکعب
حجم تنظیم سالیانه آب : ۱۳۷۸ میلیون متر مکعب
مساحت مخزن در تراز نرمال : ۹/۶ کیلومتر مربع

۲-۶-۳- معرفی چند طرح در خارج از کشور

بررسی انجام شده درحوزه نیروگاه‌های برق‌آبی مربوط به تأمین مالی نیروگاهی درکشورهای مختلف بااستفاده ازمنابع مالی خارجی وداخلی می‌باشد.

سد و نیروگاه”هووردام”[۷۳]در کشور آمریکا

سد “هوور” ، ابتدا به عنوان سد “بولدر” شناخته شده است، این سد یک سد قوسی وزنی ازجنس بتن است که در یک دره سیاه وباریک روی رودخانه “کلرادو” ساخته شده است. این رودخانه در مرز دو ایالت “آریوزونا ونوادا” از کشور آمریکاست. این سد بین سال‌های ۱۹۳۱و۱۹۳۶ درسال‌های رکود بزرگ اقتصادی آمریکا ساخته شد. ساخت وساز این سد حاصل تلاش عظیم هزاران نفر کارگران ومرگ بیش ازصد تن بوده است.نام این سد برگرفته از نام “هربرت هوور” رئیس جمهور وقت آمریکا می‌باشد.