بررسی تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های …

ارتفاع از پی:
۱۷۷ متر
طول تاج: ۴۹۷ متر
عرض تاج: ۱۵ متر
عرض در پی: ۷۸۰ متر
حجم کل بدنه: ۱۳٫۴ میلیون متر مکعب
حجم کل مخزن: ۲۶۱٫۵۹۷ میلیون مترمکعب
مساحت مخزن: ۷٫۷۹ کیلومتر مربع
طول دریاچه: ۲۶ کیلومتر
عرض دریاچه: ۳۰۰ متر
تراز نرمال: ۳۶۹+

نیروگاه برق‌آبی کارون۴:

عملیات اجرایی این طرح از سال ۱۳۷۶ شروع و می‌بایستی تا سال ۱۳۸۹ (پیش‌بینی در موافقتنامه اولیه) به پایان می‌رسید ، اما به دلیل کسری اعتبارات از محل منابع‌عمومی‌و همچنین عدم تأمین به‌موقع منابع مالی از سایر منابع این طرح در سال ۱۳۹۰ به پایان رسید. این طرح در نزدیکی شهرستان شهرکرد، در استان چهارمحال و بختیاری و بر روی رودخانه کارون در دست احداث می‌باشد . این طرح دارای چهار واحد نیروگاهی۲۵۰ مگاواتی و از نوع روزمینی می‌باشد و قدرت تولید انرژی آن برابر با ۲۱۰۷ گیگا‌وات‌ساعت در سال می‌باشد .
مشخصات فنی :
نوع سد: بتنی دو قوسی
عرض تاج: ۷ متر
ارتفاع از پی: ۲۳۰ متر
عرض در پی: ۳۷-۵۲
ارتفاع از کف: ۱۹۰ متر
طول تاج:۴۴۰ متر
حجم کل بدنه: ۱۶۵۰۰۰۰ متر مکعب
حجم کل مخزن: ۲۱۹۰ میلیون متر مکعب
مساحت مخزن: ۲۹کیلومترمربع
طول دریاچه:۴۱کیلومتر در شاخه ارمند، ۲۸ کیلومتر در شاخه بازفت
تراز نرمال: ۱۰۲۵+

ب) معرفی طرح های نیمه تمام و در حال اجراء:

نیروگاه آبی گتوند علیا :

عملیات اجرایی این طرح از سال۱۳۷۲ شروع و می‌بایستی تا سال ۱۳۸۵ ( درموافقتنامه اولیه) به پایان می‌رسید ، اما به دلیل کسری اعتبارات از محل منابع‌عمومی‌و همچنین عدم تأمین به موقع منابع مالی از سایر منابع این طرح در سال ۱۳۹۳ به پایان می‌رسد . این طرح در نزدیکی شهرستان شوشتر، در استان خوزستان و بر روی رودخانه کارون دردست احداث می‌باشد . این طرح دارای چهار واحد نیروگاهی۲۵۰ مگاواتی و از نوع روزمینی می‌باشد و قدرت تولید انرژی آن برابر با ۴۲۵۰گیگاوات‌ساعت در سال می‌باشد ، و قابل توسعه تا ۲۰۰۰ مگاوات است . این سد از نوع خاکی با هسته رسی و با ارتفاع ۱۸۰متر و حجم مخزن آن حدود ۵ میلیون متر مکعب می‌باشد.
مشخصات فنی :
نوع سد: سنگریزه‌ای با هسته رسی
عرض در پی: ۱۰۷۵ متر
ارتفاع از پی: ۱۸۲ متر
حجم کل بدنه: ۲۸٫۵ میلیون متر مکعب
طول تاج: ۷۶۰ متر
حجم کل بتن‌ریزی: ۱۵۰ هزار مترمکعب
عرض تاج: ۱۷متر
طول تزریقات تحکیمی‌کل: ۵۳۶ هزار متر
طول تزریق آب‌بندی: ۴۵۰ هزار متر
طول گالری‌های تزریق و دسترسی: ۳۷۵۰ متر
مساحت دیوار آب‌بند: ۴۹ هزار مترمربع
حجم خاک‌ریزی بدنه: ۵/۳۱ میلیون متر مکعب
حجم کل مخزن: ۴٫۶ میلیارد متر مکعب
عرض دریاچه: ۱٫۱ کیلومتر
مساحت مخزن: ۹۶٫۵ کیلومترمربع در تراز ۲۳۴+
تراز نرمال: ۲۳۰ +
طول دریاچه: ۹۰ کیلومتر در تراز ۲۳۴+