بررسی تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های …

 

روش تحلیل داده‌ها :

– توصیفی: استفاده از داده‌‌های ‌آماری و بودجه‌ای جهت بررسی روند گذشته و آینده .

تعریف واژه‌ها و متغیّرها :

تأمین مالی[۱۳] : شامل شناسایی منابع مالی و تعیین ترکیب ساختار مالی ؛ به کار انداختن منابع ، وجوه و رشد دادن وجوه و همچنین تخصیص سود بین سود نقدی سهام و سود انباشته (مدیریت مالی در تئوری و عمل- صفحه ۳۹)
عملکرد : پیشرفت فیزیکی و عملیاتی طرح‌های عمرانی در غرب و جنوب غربی کشور
طرح‌های برق‌آبی[۱۴] : طرح‌هایی که برای تولید برق از منابع آب جاری در حوضه‌های آبگیر به ساخت سد و نیروگاه می‌پردازند .
منابع عمومی [۱۵] : شامل درآمدهای وزارتخانه‌ها ، مؤسسه‌های دولتی که از طریق مالیات‌ها ، دریافت کمک‌های اجتماعی (حق بیمه) دریافت کمک‌های بلاعوض ، درآمدهای اموال و دارایی‌ها ، درآمدهای خدمات و فروش کالاها ، درآمدهای جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی‌ منظور می‌شود.( قانون محاسبات عمومی‌کشور)
سایر منابع : عبارت است از درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می‌گردد
اوراق مشارکت : ابزاری برای تحصیل بدهی سرمایه‌ای بلند مدّت که دارندگان این اوراق بستانکاران شرکت‌اند و تعهّدات شرکت نسبت به دارندگان اوراق مشارکت مشابه تعدات وام‌گیرنده‌ای است که قول می‌دهد بهره و اصل وام را در زمآن‌های معین بپردازد.( مدیریت مالی در تئوری و عمل – صفحه ۶۴۷)
مشارکت[۱۶] : در این روش بخش خصوصی و دولتی به صورت شراکتی ، مسؤلیت تأمین مالی و اجرای تسهیلات خدمات دولتی را بر عهده دارند.
فاینانس : فاینانس برای وام‌های بلندمدت به کار می‌رود، بدین ترتیب که یک فروشنده خارجی ازطریق یک بانک، (یا یکی از شرکت‌های وابسته و مؤسسات مالی خود که فعالیت بانکی دارد) تأمین مالی می‌نماید.
درآمد اختصاصی : درآمدهای اختصاصی درآمدهایی هستند که به موجب قانون توسط دستگاه‌های اجرایی وصول و به خزانه دولت واریز می‌شوند و کلاً به مصرف هزینه‌های خاص همان دستگاه می‌رسند.
فصل دوم
مبانی نظری تحقیق

بخش اول :

مقدمه
جهت تأمین انرژی الکتریکی از روش‌های گوناگون می‌توان استفاده کرد، در حال حاضر نیروگا‌ه‌های حرارتی و آبی سهم بیشتری را در تولید برق در جهان دارا می‌باشند. انرژی برق آبی به عنوان سومین منبع تولیدکننده برق و همچنین مهم‌ترین انرژی تجدیدپذیر مولد برق در جهان به شمار می‌آید. نیروگاه‌های‌برق‌آبی انرژی مورد نیاز خود را از انرژی پتانسیل آب پشت یک سد تأمین می‌کنند. نیروگاه تلمبه ذخیره ای نیز در این رده‌بندی قرار دارد و کارکرد آن پشتیبانی از شبکه برق در ساعات اوج مصرف (ساعات پیک) می‌باشد. این انرژی از یک فنآوری قابل اطمینانی برخودار می‌باشد که اثرات مثبت و منفی آن شناخته شده است. به سهولت می‌تواند پاسخگوی نوسانات تقاضای برق باشد. دارای طول عمرطولانی، بازدهی بیشتر در مقایسه با سایر نیروگاه‌‌هایی که از منابع تجدیدپذیر و یا تجدیدناپذیر تغذیه می‌شوند و نیزدارای هزینه ساخت کمتر نیروگاهی نسبت به سایر نیروگاه‌ها می‌باشد. به طور معمول، تولید برق از آب از دو منبع انرژی جریانی رودخآن‌های و انرژی دریایی صورت می‌گیرد. در ایران، استفاده از انرژی جریانی رودخآن‌های جهت تولید برق متداول‌تر است، چنانچه با ساخت سدهای مخزنی ضمن تولید برق، می‌توان از آب ذخیره شده در پشت آن نیز برای مصارف کشاورزی و شهری استفاده نمود. البته این نیروگاه‌ها معایبی از جمله تغییر در اکوسیستم منطقه احداث سد، جابه‌جایی جمعیت و غیره را نیز به دنبال دارد. هزینه بالای ساخت سدهای مخزنی و تأسیسات برق آبی و همچنین خسارات زیست محیطی ناشی از اجرای طرح های برق آبی بزرگ، از جمله عواملی هستند که مانع از پیشرفت آن‌ها به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه می‌شوند. بنابراین، توجه به طرح‌های کوچک برق آبی به ویژه در کشورهای در حال توسعه با در نظر گرفتن مزایای این طرح‌ها (عمر طولانی، کارکرد قوی، اقتصادی بودن، ماهیت تجدیدپذیر انرژی تولید شده، چند منظوره بودن، توسعه مناطق روستایی، کاهش تلفات انرژی شبکه‌های سراسری، توجیهات زیست محیطی و غیره) امکان استفاده از آن‌ها را با رعایت معیارهای اقتصادی برای این کشورها، میسرتر می‌نماید. [۱۷]
از لحاظ جغرافیایی، ایران کشوری خشک و نیمه خشک به شمار می‌آید که پراکندگی بارش‌های جوی در آن یکسان نبوده و اغلب بارش‌ها در سواحل دریای خزر و نیمه غربی تا جنوب غرب کشور به وقوع می‌‎پیوندد. ایران، به شش حوضه آبریز اصلی به نام‌های دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان، دریاچه ارومیه، فلات مرکزی، مرز شرقی (هامون) وسرخس (قره قوم) و همچنین سی حوضه آبریز فرعی تقسیم می شود.
در پایان سال ۱۳۹۰ حدود۴۱٫۶ گیگاوات از طرح های برق آبی کشور در دست بهره برداری، اجرا، مطالعه و شناخت بوده است. در سال مذکور ، ظرفیت نیروگاه‌های‌ آبی بزرگ، متوسط، کوچک، مینی و میکروی در حال بهره برداری کشور به حدود۸۷۴۶٫۲ مگاوات رسیدکه نسبت به سال قبل از آن ۳ درصد افزایش یافته است. درحال حاضر اجرای طرح های جدید با برخی از مشکلات نظیر عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز، مشکلات نقدینگی صنعت برق و بروز مشکلاتی در اجرای روند طرح های اجرایی، مشکلات منطقه ای، خشکسالی و غیره مواجه می باشد. علیرغم وجود تمامی مشکلات مزبور وهمچنین با توجه به سیاست‌های کاهش اثر آلاینده‌های زیست محیطی، استفاده از نیروگاه‌های برق آبی به عنوان یک اولویت مدنظر قرار گرفته و در این راستا، ۷۳۲۷٫۵ مگاوات طرح بر ق آبی نیز در کشور در دست اجرا، ۲۱۵۱۸٫۶ مگاوات برق آبی در دست مطالعه و آماده اجرا و ۴۰۱۲٫۷۷ طرح برق آبی در مرحله شناخت می‌باشند.
از مجموع ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی در حال بهره‌برداری، ۹۱٫۹ درصد به به نیروگاه‌های بزرگ، ۷٫۴ درصد به نیروگاه‌های‌ متوسط، ۰٫۷ درصد به نیروگاه‌های‌ کوچک و ۰٫۰۳ درصد به نیروگاه‌های‌ مینی و میکرو متعلق می‌باشد که سهم تولید ناویژه نیروگاه‌های‌ بزرگ، متوسط و کوچک به ترتیب ۸٫۹ ، ۰٫۳ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۰ ، یک واحد باقیمانده از نیروگاه آبی کارون ۴ در خوزستان ، چهارمحال و بختیاری و پیران در کرمانشاه، هر یک با ظرفیت ۲۵۰ ، ۸٫۴ مگاوات به بهره برداری رسیدند.(جدول شماره۱)
لازم به توضیح است که
نیروگاه‌های‌ با ظرفیت بزرگتر از ۱۰۰ مگاوات را نیروگاه آبی بزرگ.
نیروگاه‌های‌ با ظرفیت بزرگتر از ۱۰ تا ۱۰۰ مگاوات را نیروگاه آبی متوسط.
نیروگاه‌های‌ با ظرفیت بزرگتر از ۱ تا ۱۰ مگاوات را نیروگاه آبی کوچک. نیروگاه‌های‌ با ظرفیت بزرگتر از ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلووات را نیروگاه آبی مینی. نیروگاه‌های‌ با ظرفیت بزرگتر از۱۰ تا ۱۰۰ کیلووات را نیروگاه آبی میکرو و کمتر از آن را نیروگاه آبی پیکو گویند.
جدول شماره(۱) : برآورد ظرفیت طرح‌های برق آبی کشور تا پایان سال۱۳۹۰
 
“ترازنامه انرژی” ،۱۳۹۰ ،

ساختار تأمین مالی جهت ا جرای طرح های نیروگاهی برق‌آبی درجهان:

دراین گزارش ساختار تأمین مالی۱۷سدبزرگ درسراسرجهان تجزیه تحلیل گردیده است(جدول۲٫۱) دراین جدول نشان داده می‌شود که منابع مالی مورداستفاده برای طرح‌های بزرگ سدسازی به‌طورکلی ترکیبی از بسیاری ازمؤسسات مالی واعتباری می‌باشد. بسته تأمین مالی برای هرطرح سفارشی ومتناسب باویژگی‌ها و شرایط محیطی اجتماعی واقتصادی آن طرح است ومدل ساختار تأمین مالی هر طرح بادیگری تفاوت دارد ولی با درک بهتر ازساختار تأمین مالی این طرح‌ها می‌توان سه مدل ساختار تأمین مالی متفاوت را براساس منبع اصلی طبقه بندی کرد که به‌شرح زیر است:
طرح‌های توسعه ای
طرح‌های ملی
طرح‌های تجاری
البته این سه مدل تنها یک الگوی کلی است ونمی‌توان گفت که هر طرحی به تنهایی دقیقاٌ ازیک مدل خاص پیروی می‌کند اما می‌توان بین این ساختارهای تأمین مالی برای طرح‌های بزرگ سدسازی تحت یک مدل خاص گروه بندی نمود.
نمودار شماره(۱) : ارزش کلی پروژه‌ها در مقابل طرح
 سیاست ها و روش ها در تأمین مالی سدهای بزرگ. کرم جاناتی، ژان مارتن دروس- ۲۰۰۳
جدول شماره(۲) : ساختار تأمین مالی ۱۷ سد منتخب در سراسر جهان
 
سیاست ها و روش ها در تأمین مالی سدهای بزرگ. کرم جاناتی، ژان مارتن دروس – ۲۰۰۳

طرح‌های توسعه ای:

سد توسعه به منظور توسعه منابع آب و نیروی برق‌آبی در کشورهای کم درآمد که وسیله‌ای برای تأمین مالی سد با سرمایه داخلی ندارد. ساختار مالی بسیار وابسته به وام‌ها و کمک‌های مالی از بانک‌های توسعه و سازمآن‌های چند جانبه و یا دو جانبه دارند. این وام ها و کمک های مالی برای تأمین مالی طرح‌های توسعه ای بسیار ضروری است مطالعات امکان سنجی ، به جذب دیگر اشکال از بدهی کمک می‌کند و حتی برای تأمین مالی ، حداقل مقدار حقوق صاحبان سهام است که می‌تواند یک پیش شرط وارادات را جهت جلب بدهی فراهم کند.
از ۱۷ سد که ساختار مالی آن‌ها تجزیه و تحلیل شده ، ۵ سد زیر رامی‌توان به عنوان سد توسعه نام برد :
کلمبیا اورا
کنیا سوندومیریو
لائوس نم تئون۱
لائوس نم تئون۲

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.