دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین …

۲-۲-۱۲-۲) مراحل هفت گانه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی
پذیرش درخواست عضویت ایران در WTO به این معنا نیست که مذاکرات آغاز می‌شود، زیرا ابتدا باید مقدمات فرآیند الحاق ایران به این سازمان انجام شود که مستلزم طی مراحل متعدد و انجام مذاکرات دو جانبه و چند جانبه است.
سازمان تجارت جهانی با اعلام اینکه جمهوری اسلامی‌ایران در تاریخ ۲۶ مه سال ۲۰۰۵ میلادی به عنوان عضو ناظر این سازمان پذیرفته شد و با تشکیل کار گروه الحاقی مربوط به این کشور فرآیند الحاق ایران به این سازمان آغاز شد، افزود: کار گروه الحاق ایران مانند دیگر کار گروهها یک رئیس خواهد داشت که این شخص پس از مشورت ایران با دیگر اعضا از بین یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی غیر از ایران انتخاب خواهد شد.
اولین مرحله الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ارائه یاد داشت نظام تجارت خارجی ایران به کار گروه الحاقی است. دولت ایران باید تمامی‌جنبه های نظام تجارتی و قانونی خود را به کار گروه الحاقی خود ارائه کند. این یادداشت پایه و اساس تصمیم گیریهای بعدی کار گروه خواهد بود. در مرحله دوم، کار گروه الحاقی ایران در اولین نشست خود به بررسی این نظام تجاری می‌پردازد و کشورهای عضو کار گروه سئوالات خود را در خصوص این یادداشت از تیم مذاکره کننده ایرانی می‌پرسند و تیم ایرانی باید پاسخ مناسب را به آنها بدهد و آنها را متقاعد کند. پس ار بررسی تمامی‌جنبه های نظام تجاری و قانونی در کار گروه الحاقی، مرحله سوم که یکی از حساسترین مرحله هاست آغاز می‌شود.
کار گروه الحاقی ایران در مرحله سوم به بخش اصلی الحاق یعنی مذاکرات چند جانبه با اعضا می‌پردازد و در این مذاکرات شرایط و ضوابط الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی مشخص خواهد شد. این شرایط و ضوابط تعهداتی است که ایران باید در خصوص رعایت قوانین سازمان به مجرد عضویت در آن بدهد.
مرحله چهارم الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی که همزمان با مرحله سوم اجرا می‌شود، انجام مذاکرات دو جانبه ایران با تک تک اعضای کار گروه در خصوص توافقات تجاری دو جانبه است و در این مرحله است که ایران باید با تک تک اعضای کار گروه در خصوص امتیازها و تعهدات مبادلات تجاری کالا و خدمات و دسترسی دو کشور به بازار یکدیگر به توافق برسد. نتایج مذاکرات ایران در مراحل سوم و چهارم شامل سه سند جداگانه است که باید در مرحله پنجم به تصویب نهایی اعضای کار گروه برسد.
سند اول عبارت است از گزارش خلاصه اقدامات، شرح مذاکرات و شرایط الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی که در کار گروه تهیه شده است.
سند دوم پروتکل الحاقی است که شامل شرایط و ضوابط مورد قبول ایران و دیگر اعضای کار گروه جهت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است که در مذاکرات چند جانبه کار گروه تدوین شده است.
سند سوم نیز عبارتست از توافقات انجام شده بین ایران و تک تک اعضای کار گروه در خصوص امتیازها و تعهدات مبادلات تجاری کالا و خدمات و دسترسی دو کشور به بازار یکدیگر.
سه سند مذکور در قالب یک مجموعه اسناد الحاقی در مرحله پنجم باید در نشست پایانی کار گروه به تصویب نهایی اعضای کار گروه برسد.
مرحله ششم عضویت دائم ایران در سازمان تجارت جهانی ارائه گزارش نهایی کار گروه به شورای عمومی‌سازمان تجارت جهانی و تصویب این گزارش در شورای عمومی‌ یا نشست وزیران است.
پس از تصویب نهایی اسناد الحاقی ایران در شورای عمومی ‌یا کنفرانس وزیران این سازمان، سه ماه به ایران مهلت داده می‌شود تا مصوبه شورای عمومی ‌سازمان تجارت جهانی را در مجلس شورای اسلامی ‌به تصویب برساند و این خان هفتم عضویت دائم ایران در این سازمان است. سی روز پس از آنکه دولت ایران تأیید مصوبه مذکور در مجلس شورای اسلامی‌ را به اطلاع دبیرخانه این سازمان برساند، به عضویت کامل و دائم در سازمان تجارت جهانی در خواهد آمد.
گفتنی است که در حال حاضر ۲۴ کشور عضو ناظر سازمان تجارت جهانی هستند که از مدتها پیش در حال مذاکره برای عضویت دائم در این سازمان می‌باشند. در این بین الجزایر ۲۷ سال پیش یعنی سال ۱۹۸۷ که عضو ناظر شد، در حال مذاکره برای عضویت دائم در این سازمان است و در این خصوص رکورددار است.
۲-۲-۱۲-۳) گاه شمار الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت
عضویت ناظر ایران در گات در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۲۷ (۱۶ اوت ۱۹۴۸) به دنبال شرکت نماینده ایران در اجلاس هاوانا و امضای منشور تجارت جهانی.
آغازتحقیق‌ و بررسی‌ در ‌ زمینه موافقت‌ نامه‌ عمومی‌ تعرفه‌ و تجارت‌ (گات‌) ‌ و بررسی‌ پیامدهای‌ احتمالی‌ عضویت‌ ایران‌ در آن در وزارت‌ بازرگانی(موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی)‌ در ۱۷ فروردین ۱۳۷۰٫
تسلیم گزارش‌ ‌ بررسیهای عضویت ایران در گات به‌ هیات‌ ‌دولت توسط‌ وزیر بازرگانی‌ ‌ در خرداد‌ ۱۳۷۲٫
موافقت‌ هیات‌ دولت با تشکیل‌ کمیته بررسی‌ تبعات‌ عضویت‌ ایران‌ در گات‌ در معاونت‌ بازرگانی‌ خارجی‌ وزارت بازرگانی‌ با حضور نمایندگان‌ ۲۱ وزارتخانه‌ و دستگاه‌ دولتی‌ در تاریخ‌ ۲۷ دی ماه ۱۳۷۲٫
ارائه درخواست عضویت ناظر ایران در سازمان جهانی تجارت به دبیرخانه سازمان در۳ مرداد ۱۳۷۴ (۲۵ ژوئیه ۱۹۹۵ ).
ابلاغ موافقت مقام معظم رهبری به وزیر بازرگانی در خصوص انجام‌ مذاکرات‌ الحاق‌ ‌ در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۷۴٫
موافقت‌ هیات‌ دولت‌ با ابلاغ‌ درخواست‌ رسمی‌ الحاق‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ سازمان‌ جهانی تجارت و آغاز مذاکرات الحاق توسط وزارت‌ بازرگانی‌ در تاریخ‌۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۵٫
تعیین معاون‌ وقت‌ طرح‌ و برنامه ‌وزیر‌ بازرگانی‌ به‌ سمت‌ نماینده‌ تام‌الاختیار تجاری دولت‌ به‌ پیشنهاد وزیر بازرگانی‌ ، حکم رییس جمهور‌ و تصویب‌ هیات‌ وزیران‌ در تاریخ‌ دوم تیر ماه ۱۳۷۵
ارایه درخواست‌ الحاق ایران به مدیرکل‌ سازمان‌ جهانی تجارت در تاریخ‌ ۲۸ تیر ۱۳۷۵(۱۹ ژوئیه ۱۹۹۶).
تاسیس دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری جمهوری اسلامی ایران در۲۵ مهر ۱۳۷۵٫
آغاز انتشار نشریه ماهانه رویدادها و تحولات سازمان جهانی تجارت در دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری از بهمن ماه ۱۳۷۵٫
تمدید حکم نماینده‌ تام‌الاختیار تجاری توسط رییس جمهور وقت در تاریخ‌ ۱۹ خرداد ۱۳۷۷ .
آغاز به کار کمیته عالی هماهنگی معاونین وزرا در امور سازمان جهانی تجارت به ریاست نماینده تام الاختیار تجاری در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۷۷٫
تدوین نخستین ویرایش رژیم تجاری جمهوری اسلامی ایران در چارچوب طرحهای پژوهشی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی با اعمال نظرات سازمانهای مرتبط در سال ۱۳۷۸٫
افتتاح دوره عالی آموزش مذاکرات تجاری بین‌الملل (گرایش سازمان جهانی تجارت) به منظور تربیت مذاکره کنندگان تجاری توسط نماینده تام الاختیار تجاری در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در ۴ اسفند ۱۳۷۸٫
آغاز به کار شورای هماهنگی وزرا در امور سازمان جهانی تجارت به ریاست وزیر بازرگانی از تاریخ ۳ آبان ۱۳۷۹٫
‌اولین ‌بررسی‌درخواست‌ الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت ‌ در نشست‌شورای‌عمومی سازمان جهانی تجارت در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۰ (۸ مه‌۲۰۰۱).
اختتامیه و جشن فارغ التحصیلی دوره عالی آموزش مذاکرات تجاری بین‌الملل (گرایش سازمان جهانی تجارت) با حضور وزیر بازرگانی وقت و نماینده تام الاختیار تجاری در۲۲ آذر ۱۳۸۰٫
پذیرش عمومی درخواست الحاق ایران (تشکیل گروه کاری الحاق ایران) در بیست‌و سومین بررسی شورای عمومی سازمان جهانی تجارت و احراز عضویت ناظر در۵ خرداد ۱۳۸۴ .(۲۶ مه ۲۰۰۵)
تعیین وزیر بازرگانی به عنوان نماینده تام الاختیار تجاری توسط هیات وزیران در قالب سند فرابخشی الحاق به سازمان جهانی تجارت در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۸۴٫
شرکت وزیر بازرگانی در ششمین نشست وزیران سازمان جهانی تجارت در هنگ‌کنگ و ایراد سخنرانی در ۲۶ آذر ۱۳۸۴٫ (۱۷ دسامبر ۲۰۰۵)
آغاز انتشار فصلنامه پژوهشهای تجارت جهانی در دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری از زمستان ۱۳۸۴
آغاز ارایه آموزشهای حضوری مربوط به مباحث سازمان جهانی تجارت (دوره ۸۰ ساعته) برای هسته های کارشناسی سازمانها و دستگاههای مرتبط با الحاق در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵٫
تدوین گزارش تشریحی مسیر الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت به منظور مدیریت نظام‌مند فرایند الحاق و تفکیک وظایف و مسوولیتهای دستگاههای اجرایی توسط دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری در خرداد ۱۳۸۵٫

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.