Comments: 0 Posted by: Posted on:
  • ارزشا و باورهای اساسی دمکراتیک رو پذیرفته و مسئولیت­پذیر باشن.
  • در مورد مردم، تاریخ و سنتایی که جوامع محلی، کشور و جهان ما رو شکل بخشیده­ان از فهم لازم برخورداره.
  • در این مورد که ملت ما چیجوری قانون اساسی، موسسات مدنی و پروسه های سیاسی رو پایه­گذاری کرده­ان، آگاهی داره.
  • شهروند فعال از مسائل و وقایعی که مردم در سطوح جور واجور محلی، منطقه ای،

 

ملی و جهانی ناراحت می­سازه، آگاهه.

  • اطلاعات مختلفی رو از منابع و روش های جورواجور دریافت می کنه و واسه ساخت باورهای روشن و خلق راه­حل­های جورواجور استفاده می­ کنه.
  • به طرح سوالات معنی دار می پردازه و میتونه اطلاعات و عقاید جورواجور رو تحلیل کرده و آزمایش کنه.
  • این توانایی رو داره که با اعضای یه گروه همکاری تاثیر داشته باشه.
  • و در آخر شهروند فعال به طور فعالانه در زندگی مدنی و اجتماعی خود مشارکت می­ کنه (سینتیاند و سانگ[۲]، ۲۰۰۸).

بالطبع شناسایی و ترسیم و اهداف آموزش و تربیت شهروندی در هر کشوری لازمه کسب شناخت از معنی شهروند خوب و هم اینکه عامل های شهروندیه. یعنی در قدم اول باید دست­اندرکاران آموزش و تربیت شهروندی بدونن شهروند خوب کیست؟ و عامل های شهروندی و بالطبع تربیت شهروندی کدامه؟

می­توان به این نکته اساسی اشاره داشت که که بک برنامه درسی شهروند خوب باید اهداف چندگانه­ای رو تحقق بخشه. یعنی برنامه درسی شهروندی باید فراگیران رو در پرورش ویژگی­های چندگانه زیر کمک کرده و فرصت­های مختلفی رو واسه پرورش مهارت­ها نگاه­ها و ارزش­های فراگیران تدارک ببینه.

[۱] – Wolf

[۲]- Cynthiaand & Sung