امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در صنعت حمل و نقل (مطالعه موردی شرکت …

داونپورت(Davenport 1998) مدیریت دانش شامل کلیه فعالیت هایی است که برای در دسترس قرار دادن دانش،به نحوی که دانش درست در اختیار افراد مناسب قرار گیرد ، صورت می پذیرد.
سوان(Swann 1999) مدیریت دانش هر گونه فرایند یا عمل تولید ،کسب،تسخیر،ترویج و جامعه پذیری و کاربرد دانش است، در هر جایی که دانش استقرار یابد،یادگیری و عملکرد سازمان را افزایش می دهد.

منبع : شریف زاده،۱۳۸۷،۲۰
جدول ۲-۱به برخی دیگر از تعاریف مدیریت دانش از دید گاه های گوناگون پرداخته است ،همانطور که دیده می شود اغلب تعاریف ،مدیریت دانش را به مثابه یک جریان و فرایند در نظر گرفته است که این نشات گرفته از ماهیت سیال دانش است.در واقع حتی اگر ما آگاهانه به اداره نمودن دانش اقدام نماییم ، اما دانش وجود دارد،خلق می شود و به اشتراک گذاشته می شود. به وسیله مدیریت بر آن ،به این رویه یک ساخت عملیاتی داده می شود تا فرایند های دانش تحت کنترل و اداره ما قرار گیرند(شریف زاده ،۱۳۸۷،۱۹)
 
 
تاریخچه مدیریت دانش:
مدیریت دانش یک موضوع میان رشته ای است که از رشته های ذیل نشات گرفته است:
دین و فلسفه برای درک نقش و ماهیت دانش
روان شناسی برای درک نقش دانش در رفتار سازمانی
اقتصاد و علوم اجتماعی برای درک نقش دانش در اجتماع
نظریه کسب و کار برای درک و سازماندهی آن(شریف زاده،۱۳۸۷،۱۰)
مطالعات صاحبنظرانی مانند ایلکوتومی(تیومی، ۱۹۹۹،۲۲-۱) [۳] باب روو وینوگراد (بوبراو و ویندوگراد)[۴] نشان می دهد که از اوائل دهه ۱۹۶۰به طور پراکنده در مورد مدیریت دانش مطالبی ارائه شده است. (ابطحی،۱۳۸۵، ۷۷)
پولانی هم در سال ۱۹۶۷بین دو نوع آشکار و نهفته تفاوت قائل شده است و معتقد است که ما بیش از آنچه می گوییم می دانیم ،علی رغم بحث های پراکنده ای که در زمینه مدیرت دانش صورت گرفته است عملا تا دهه ۱۹۹۰شاهد تحقیقات عمده ای در زمینه مدیریت دانش نیستیم.به همان اندازه که مبناهای اقتصادی سنتی از منابع طبیعی به سرمایه و منابع فکری تغییر حالت پیدا کرده اند.توجه به دانش نیز به عنوان یک منبع مهم و حتی مهم ترین مزیت رقابتی پایدار افزایش یافته است(ابطحی ،۱۳۸۵،ص۸۷).
کارل اریک سیوبی[۵]،حسابدار سوئدی،که بعد ها بعنوان یکی از بنیانگذاران علم مدیریت دانش معرفی شد در دهه ۹۰ میلادی زمانی که مشغول ارزیابی تراز نامه مالی چند شرکت بزرگ سوئدی بود ،با پرسشی بزرگ روبرو گردید.بسیاری از این شرکت ها پس از انجام عملیات طولانی حسابداری ،ارزشی در حدود چند کرون و حتی یک کرون نشان می دادند.حال آنکه قیمت واقعی این شرکت ها که سهامداران حاضر به فروش آن بودند،بسیار بیشتر از قیمت هایی بود که سرمایه حسابداری نشان می داد.سیوبی پس از بررسی های مختلف متوجه گردید که بخش اعظم از این اختلافات (اختلاف بین ارزش شرکت ها در بازار سهام و قیمت دارایی های مشهود این سازمان ها)به “سرمایه دانشی” درون سازمان بر می گردد و برخاسته از توان دانشی این سازمان در حل مسائل تخصصی شان است. اما نکته جالب وارد نشدن این دارایی ها در ترازنامه های حسابداری بود چرا که اساسا چیزی تحت عنوان مفهوم “سرمایه های نا ملموس” وجود نداشت.
جدول ۲-۲ تلاش های علمی جهت توسعه مدیریت دانش

سال طرح کننده رویداد
۱۹۸۶ سیوبی/کونراد ترازنامه نامشهود
۱۹۸۶
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است