اصالت کلمه آسانسور

آسانسور چیست؟

اصالت کلمه آسانسور (elevator) به تاریخ فرانسه برمی‌گردد. این کلمه به معنای آسان‌بر، آسان رو و بالابر شناخته شده و کاربرد آن حمل انسان‌ها و کالاهای مختلف در طبقات مختلف یک ساختمان یا سطوح مختلف دیگر و حتی عرشهٔ کشتی است..

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*