اشخاص حقوقی حقوق عمومی

شرح وظیفه
طبقه بندی
عمومی وظایف
انتخاب شهردار به مدت 4سال
سیاستگذاری
و
قانونگذاری
برنامه ریزی
و
نظارت
بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل‌های کاربردی جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسول و ذی‌ربط
نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان‌های خدماتی، در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
همکاران با مسولان اجرایی، نهادها و سازمان‌های مملکتی در زمینه‌های مختلف بنا به درخواست آنان.
برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات مختلف با موافقت دستگاه‌های ذی‌ربط
تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط.
اقدام در خصوص تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی، تعاونی‌ها و نیز آمارگیری و تحقیقات محلی و توزیع اوراق عمومی با توافق دستگاه‌های ذی‌ربط.
ب. وظایف و اختیارات شهرداری در چارچوب حکمرانی خوب شهری
با تأمل در قوانین و مقررات جاری ملاحظه می‌گردد که طیف وسیع و گسترده‌ای از وظایف و اختیارات به عهده شهرداری گذارده شده به حدی که این نهاد را به صورت یکی از کاربردی‌ترین نهادهای عمومی در آورده است. گستردگی وظایف و اختیارات مذکور به اندازه‌ای است که می‌توان گفت شهرداری از قبل تولد شهروندان تا بعد از وفات آن‌ها دارای تکالیف و اختیاراتی نسبت به شهروندان و اداره شهر می‌باشد. وظایف و اختیارات مزبور در ماده 55 قانون شهرداری بیان شده است ما در اینجا به طور خلاصه در حد حوصله این پایان‌نامه به شرح و توضیح آن می‌پردازیم.
1. وظایف و اختیارات کلی شهرداری
شهرداری همانند تمامی نهادهای عمومی دارای وظایف کلی و عمومی است که مکلف به اجرای آن‌ها می‌باشد. لذا به عنوان یکی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی غیردولتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل است، دارای وظایف ذیل می‌باشد:
1.1 اجرای قوانین و مقررات موضوعه به مفهوم عام به طور کلی اقدام نماید و آن بخش از قوانین که وظایف و یا اختیاراتی را برای شهرداری به وجود می‌آورد اجرا نماید. علاوه بر قانون شهرداری و سایر قوانین خاص معمولاً در قوانین بودجه و همچنین قوانین مربوط به برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه و سایر قوانین وظایف و اختیاراتی به عهده شهرداری محول گردیده است. برای مثال می‌توان از تبصره 10 قانون برنامه اول و یا تبصره 84 قانون برنامه دوم توسعه در این زمینه اشاره کرد که در جهت تأمین و توسعه فضاهای آموزشی وظایفی به عهده شهرداری قرار گرفته و شهرداری موظف به اجرای آن‌ها می‌باشد.
1.2 اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر.
1.3 اجرای مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری موضوع قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری همچنین اجرای کلیه مصوبات کمیسیون موضوع ماده5 قانون مزبور در استان‌ها در خصوص طرح‌های جامع، تفضیلی و هادی شهر و سایر طرح‌های مصوب شهری که به تصویب مراجع مزبور می‌رسد.
1.4 اجرای آراء و تصمیمات قطعی مراجع قضایی و به طور خاص اجرای آرای قطعی مراجع شبه قضایی شهر از جمله آرای قطعی کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری‌ها در خصوص تخلفات ساختمانی دایر به جریمه متخلف یا تخریب بنا و غیره همچنین اجرای آراء قطعی و لازم الاجرای کمیسیون ماده 77 در خصوص رفع اختلاف بین مودی عوارض و شهرداری و حقوق و تکالیفی که به موجب این آراء متوجه شهرداری است از جمله وظایف و اختیارات شهرداری‌ها می‌باشد.