Comments: 0 Posted by: ادمین Posted on: سپتامبر 20, 2019

مجموعه ایی از اس ام اسای جدید فلسفی و عرفانی رو واسه شما کاربران گرامی آلامتو جمع آوری کردیم.

دل به دریا بستن هنر نیس ، احترام قطره رو نگه داشتن هنر بزرگیه . . .

_-_-_-_-_-_-_-_ اس ام اس فلسفی _-_-_-_-_-_-_-_

نبردای زندگی همیشه به نفع قوی ترین و سریع ترینا پایان نمیپذیرد

دیر یا زود بردن با کسیه که بردن رو باور داره . . .

_-_-_-_-_-_-_-_ اس ام اس فلسفی _-_-_-_-_-_-_-_

در عشق مثل خورشید باش ، در مهربانی مثل باران و در صداقت مثل چشمه . . .

_-_-_-_-_-_-_-_ اس ام اس فلسفی _-_-_-_-_-_-_-_

آرزومند اون نباش که چیزی غیر از چیزی که هستی باشی

بکوش در کمال چیزی که هستی ، بهترین باشی . . .

_-_-_-_-_-_-_-_ اس ام اس فلسفی _-_-_-_-_-_-_-_

لحظه ها رو نه یادگار ، بلکه موندگار کنیم . . .

_-_-_-_-_-_-_-_ اس ام اس فلسفی _-_-_-_-_-_-_-_

فقط یه بار فرصت داری تا از وجود خود تندیس بسازی ، پس از ضربه های تیشه زندگی

خسته نشو . . .

_-_-_-_-_-_-_-_ اس ام اس فلسفی _-_-_-_-_-_-_-_

بعضی وقتا نگاه کوتاه ، کار هزاران قلم رو انجام می ده . . .

_-_-_-_-_-_-_-_ اس ام اس فلسفی _-_-_-_-_-_-_-_

هر وقت دلمون گرفت ، به یاد خنده های کودکی کمی بخندیم . . .

_-_-_-_-_-_-_-_ اس ام اس فلسفی _-_-_-_-_-_-_-_

یا درست حرف بزن ، یا عاقلانه سکوت کن . . .

_-_-_-_-_-_-_-_ اس ام اس فلسفی _-_-_-_-_-_-_-_

بهترین چیزی که در توان داری به دنیا هدیه کن ، حتی اگه کوچیک باشه

چون در آخر شزمی فهمی زندگی هر چیزی که هست ، میان تو و خدای توست . . .

_-_-_-_-_-_-_-_ اس ام اس فلسفی _-_-_-_-_-_-_-_

افکار خود رو تغییر بدیم تا احساسات ما تغییرکند . . .

_-_-_-_-_-_-_-_ اس ام اس فلسفی _-_-_-_-_-_-_-_

دیدن لبخند کسائی که رنج میکشن ، از دیدن اشک هاشون دردناک تره . . .

_-_-_-_-_-_-_-_ اس ام اس فلسفی _-_-_-_-_-_-_-_

شکست نبود موفقیت نیس ، شکست یعنی تاخیر در پیروزی . . .

_-_-_-_-_-_-_-_ اس ام اس فلسفی _-_-_-_-_-_-_-_

الهی در شب فقرم بسوزان ولی محتاج نامردان نگردان . . .

_-_-_-_-_-_-_-_ اس ام اس فلسفی _-_-_-_-_-_-_-_

تنهایی وقتی به سراغ آدم میاد که از یاد ببره خدا بهترین مونسه . . .

_-_-_-_-_-_-_-_ اس ام اس فلسفی _-_-_-_-_-_-_-_

زندگی ساختنیه ، نه گذراندنی ، بمون واسه ساختن ، نساز واسه موندن . . .

_-_-_-_-_-_-_-_ اس ام اس فلسفی _-_-_-_-_-_-_-_

فاصله بین مشکل و حل اون یه زانو زدنه ، اما نه در برابر مشکل

بلکه در برابر خدا . . .

_-_-_-_-_-_-_-_sms فلسفی _-_-_-_-_-_-_-_

چیزی به نام شکست وجود نداره ، اون چیزی که هست یه جور نتیجه س . . .

_-_-_-_-_-_-_-_ اس ام اس فلسفی _-_-_-_-_-_-_-_

وقتی رازی رو به کسی میگوئی به یاد داشته باش که اون هم عزیزی داره . . .

خوشبختی یافتنی نیس ، ساختنیه . . .

–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–

بزرگ ترین اقیانوس جهان (آروم) است ، پس آروم باش تا (بزرگ) باشی . . .

–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–

همه رویاهای ما میتونه محقق شن ، اگه ما جربزه دنبال کردن اونا رو داشته باشیم

–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–

کلمه جادویی که شما رو به همه آرزو هاتون میرسونه

خ-و-ا-س-ت-ن

–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–

آدم واسه موفقیت به دنیا میاد ، نه واسه شکست . . .

–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–

مطمئن ترین اصل در طول زندگی ، خود سازیه ، نه اصلاح بقیه . . .

–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–

اشکای بقیه رو تبدیل به نگاه های پر از شادی کردن از بزرگترین خوشبختی هاست . . .

–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–

افسوس که جوونی المثنی نداره . . .

–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–

تموم چیزی که باید از زندگی آموخت ، تنها یکی کلمه س

((میگذره))

–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–

عشق مانند آسمانه ، بعضی وقتا صافه و خوشحال ، بعضی وقتا غمگینه و بارانی . . .

–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–

خدایا ، چه گم کرد اینکه تورو یافت ، و چه یافت اینکه تورو گم کرد . . .

–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–

هیچوقت چشمانت رو واسه کسی که معنی چشمانت رو نمیفهمد گریان نکن . . .

_-_-_-_-_-_-_-_ اس ام اس عرفانی _-_-_-_-_-_-_-_

به هنگام خشم ، صبور

موقع ترس ، شکیبا

و در راه کسب آهسته باش . . .

–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–

در لحظات تصمیم گیریه که سرنوشت ما شکل میگیره . . .

–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–

همیشه سخت ترین سیلی رو از کسی میخوری که روزی بهترین نوازشگرت بود . . .

–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–

بهترین درودهایم نثار آنانی باد که کمبود ام رو میدونن و بازم دوستم دارن . . .

–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–

آتیش فریاد رو با آب سکوت خاموش کن . . .

–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–

اون که می خواد روزی پرواز عشق رو تجربه کنه ، اول باید روی پای خود ایستادن

رو بیاموزد ، پرواز رو که با پرواز شروع نمی کنن. . .

–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–

باران باش و ببار ، نپرس پیالهای خالی از اون کیست . . .

–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–

وقتی کسی رو راست بهت عشق هدیه میکنه و تو پس میزنی

منتظر باش تا قلبتو به کسی هدیه کنی و اون تورو پس بزنه . . .

–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–

زندگی جدولیه که هرکی در صدد حل اون بر آید ، جایزه اش مرگه . . .

جمع آوری : آلامتو