اس ام اس جدید فلسفی و جملات بزرگان

چون اگه عاشقانه انتخاب کنی با التماس زندگـی می کنی  . . .

فکر کردن

 

اس ام اس فلسفی جدید

.

.

.

بی عوض دانی چی باشه در جهان ؟

عمر باشه ، عمر ، قدر اونو بدون . . .

.

.

.

بعضیا اونقدر فقیر هستن ، که تنها چیزی که دارن

پوله  . . .

.

.

.

در دنیا باشین ، ولی با دنیا نباشین

در دنیا زندگی کنین، ولی از دنیا بگذرید . . .

.

.

.

ذهن مثل چتر نجاته ، وقتی عمل می کنه که باز شده باشه . . .

.

.

.

زمین خوردن چه زیباست اگه هدف بوسیدن خاک پای مادرت باشه  . . .

.

.

.

زبونت ز عقلت حکایت کنه  / بیانت ز فضلت روایت کنه

تورو نیس گر عقل و فضل و ادب  / ز گفتار الکی بربند لب‏ . . .

.

.

.

استفاده به موقع از فنجانی آب ، وحشتناک ترین آتیش سوزی رو کنترل می کنه . . .

.

.

.

چو با ابلهان کَس شه همنشین  / تو اونو به چشم بزرگى روشن کننده‏

سزد گر شه خوار و درمونده اون  / ز پیش همه دوستان رانده اون . . .

.

.

.

عجیبه

که آدم نه می تونه واسه تولدش شادی کنه  و نه واسه مرگش عزا بگیره . . .

.

.

.

سزد گر خردمند با بخشش مال  / کنه خود ممدوح اهل سؤال‏

بپرهیزد از خوارى خواهش اون  / کنه با قناعت خود آرایش اون . . .

.

.

.

هیچوقت از رودی که خشک شده به خاطر گذشته اش سپاسگذاری نمی کنن . . .

.

.

.

بزرگان خود رو گرامى شمار  / تورو گر بود جون من این شعار

کنن ازت کوچیک تران احترام‏  / به نیکىّ و خوبى برند ازت نام‏ . . .

.

.

.

“ریشه” گلیه که به معروفیت پشت کرده . . .

جبران خلیل جبران

.

.

.

چو با صدقه منّت گذارى به کَس  / تورو اینطور بخشش و انفاق بس‏

گناهش ز اجرش بود بیشتر  / مزن بر دل بینوا نیشتر . . .

.

.

.

کسى رو بود عزّت و احترام  / که باشه فروتن چو داره مقام‏

کنه پیشه افتادگى اون بلند  / بپرهیزد از نخوت اون با ارزش . . .

.

.

.

نگاه به کار مفیدم، کَس نمی کنه

هزار دیده منتظر یه اشتباه منه . . .

.

.

.

برو تکیه بر حکم تقدیر کن  / نه چون جاهلان ترک تدبیر کن‏

چو کس رو رضایت بود بر قضا  / شه از غم و رنج گیتى رها . . .

.

.

.

چو بر دوستان خرده گیرد کسى  / سرانگشت حسرت بخارد بسى‏

گریزند از اون دوستانش زیاد  / برندش همه دوستى رو ز یاد . . .

.

.

.

تورو گر بد باشه روش  / کنه دشمن و دوستت سرزنش‏

شن ازت دور و بریا تو دور  / کجا دوست بشه گرفتن بزور . . .

.

.

.

مکن هیچ گه راز کس رو تو معلوم  / بیا در امانت تو خائن مباش‏

که از اون نباشه خیانت بتر  / بپا شه از اون بسى شور و شرّ . . .

.

.

.

چو کس نفس خود رو شناسد درست  / نباشه ز تهذیب اون هیچ سست‏

ز پاکىّ و عفّت نگردد جدا  / کنه دورى از هر بد و ناروا . . .

.

.

.

نباشه فرار از قضا و قدر  / فراوون رسد بنده رو، بی خبر

نگردى به تدبیر از اون رها  / گناهه خشم از رضاى خدا . . .

.

.

.

هیچوقت در میان موجودات مخلوقی که واسه کبوتر شدن آفریده شده کرکس نمیشه

این اخلاق در میان هیچ کدوم از مخلوقات نیس جز آدمیان !

( ویکتورهوگو )

.

.

.

هر چیزی که نگهبان اون بیشتر باشه استوار تر شه

مگه “راز” که نگهدار اون هرچه زیادتر باشه ، رو تر . . .

(افلاطون)

.

.

.

دوست تو کسیه که هروقت ازت سخن حق بشنوه ، عصبانی نشه . . .

(فیثاغورث)

.

.

.

در تله تعصبات بقیه گرفتار نشید که این زندگی کردن با حاصل تفکرات اوناس

استیو جابز

.

.

.

«عقلانیت باز» اون عقلانیتیه که فراموش نمی کنه که

«یکی» در «چند» است و «چند» در «یکی» . . .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *