استراتژی تمرکز مجدد بر محصول بازار

در بسیاری موارد توسط شرکت های بحران زده اتخاذ شده است. این استراتژی معمولاً باهدف حفظ رشد در شرکت های بحران زده اتخاذ می شود و معمولاً بعد از اجرای تمام مراحل کاهش هزینه ها به کار گرفته می شود (ایراندوست ، 1392).
Widget not in any sidebars

عرضه محصولات جدید تولید محصولات متمایز و بهبود مستمر در کیفیت محصولات از جمله اقدامات شرکت های بزرگی بوده است که با بحران اقتصادی مواجه شده اند و موفق به بقا و احیا شده اند( هو و همکاران،‌2010).‌ به عنوان نمونه شرکت گانتیننشال ایر لاینز در زمان بحران مالی از طریق فراهم آوردن امکان پرواز انتخابی به مکان های دلخواه تصمیم به تمرکز بیشتر بر نیاز های مشتریان اقدام به تقویت عرضه محصولاتش گرفت(پوفر،1999).‌
شاید اولین داستان ها در زمنیه توسعه محصول جدید در ادبیات علمی احیای شرکت داستان هنری فایول بود زمانی که معدن فولاد کامامبولت را سرپرستی می کرد وی تحقیقی را برای بهبود محصولات فولادی انجام داد و توانست از طریق تولید موفقیت آمیز آلیاژ بالای فولاد موجبات عقد قرارداد با ارتش و نیروی دریایی فرانسه را فراهم آورد.‌ این مباحث نشان می دهد که شرکت های احیا شده ای وجود داشته اند که عملکرد مالی خود را از طریق تغییر سنجیده عرضه ی محصولشان بهبود بخشیده اند شاید آخرین داستان موفق در زمینه ی راهبرد تغییر عرضه محصول،‌ عرضه ی موفق آیپد در تلاشی برای احیای شرکت اپل بود.‌
2-1-4-1-1-2-استراتژی تغییر در بازار
بازاریابی یا ورود به بازار جدید یکی از استراتژی است که شرکت های بحران زده تجربه کرده اند(رحمان سرشت و همکاران، 1392). شرکتهای احیاشده موفق به عنوان نقطه شروع معمولاً به ادراک محیطی تمایل داشته، بازارهای بالقوه خارجی را با دقت انتخاب کرده و توسعه می دهند و همیشه بر مشتری به عنوان یک جنبه مهم تمرکز کرده و روابط نزدیکی با مشتریان برقرار می کنند(روجرز، 2002). برخی از شرکت ها در طول احیای خود به دنبال سرمایه گذاری مشترک باشرکت های بین المللی برای ورود به بازار جدید و یا شراکت راهبردی هستند (ایراندوست، 1392).
غیر از توسعه ی محصول جدید، ورود به بازار جدید نیز یکی از راهبردهایی است که شرکت های بقا یافته تجربه کرده اند( اسلاتر،‌1984؛اسلاتر و لاوت،‌1999؛ سیتی میمن،‌1999). در ادبیات علمی بقای شرکت بازاریابی به عنوان یک راهبرد بقا و احیای مفید مورد تایید قرار می گیرد(هافر،‌1980؛ اسلاتر،‌1984؛ گلدستن،‌1992؛ گدارد،‌1993؛ گلدستاین،1995) هر چند طبق نظر هارکر(2001) تحقیقات محدودی در زمینه فرآیند به کارگیری بازاریابی در بقا وجود دارد و تلاش های کمی برای کاربردی کردن آن وجود دارد.‌
همچنین شواهدی در ادبیات عملی بقا و احیای شرکت وجود دارد که نشان می دهند‌ شرکت های بقا یافته درمورد انتخاب بازار های بالقوه جدید دقت زیادی انجام می دهند به عنوان مثال شرکت لنز های چشمی وسلی جسن تصمیم گرفت که از بازار تولید انبوه لنز های چشم که در‌آن با شرکت های بزرگتری مثل جانسون رقابت می کرد خارج شود و کسب و کار محوری خود را بر لنزهای تخصصی چشم متمرکز سازد( راجرز و پیس‌ویلسون،2002).
مثال بعد شرکت میکرون یکی از تولیدکنندگان ریز تراشه در روسیه است که در اوایل دهه ی 1990 دوران بسیار دشواری را تجربه کرد این شرکت در طول بقای خود به شدت به دنبال سرمایه گذاری مشترک با شرکت های بین المللی برای ورود به بازار جدید بود. به عنوان مثال وارد سرمایه گذاری مشترکی با شرکت های سامسونگ و تاتونگ برای تولید تراشه های نیم رسانا شد.‌ سرمایه گذاری مشترک دیگری با شرکت لبتم استرالیا برای تولید نرم افزار و همچنین با شرکت هاوکوی هنگ کنگ برای تولید تراشه های یک میکرونی انجام داد.‌ تاسال 1995 بیشترحجم فروش این شرکت حاصل بازار های بین المللی و در نتیجه ی سرمایه گذاری های مشترک بود(بروتن و روبانیک،1997). شرکت میکرون همچنین محصولاتی را که از ریز تراشه های پایه ساخته می شد مثل ماشین حساب های دستی،‌ ساعت ها و بازی های الکترونیکی به بازار عرضه کرد.‌
به غیر از سرمایه گذاری مشترک شواهدی نیز وجود دارند که نشان می دهد شرکت های که جان سالم به در برده و احیا شده اند به دنبال شراکت راهبردی بوده اند.‌ به عنوان مثال شرکت هواپیمایی لوفتانزا ایرلاینز ‌شراکت ستاره را با هدف رقابتی تر کردن و رقابتی ماندن شکل داد.‌ در حال حاضر از سال 2000 شبکه خطوط هوایی دارای 15 عضو بوده و به 830 مقصد در 130 کشور ارائه خدمت می کند‌( بروچ و ساتلبرگر،2001).
جدول 2-5-استراتژی تمرکز مجدد بر محصول بازار
استراتژی
تمرکز مجدد بر محصول بازار
استراتژی محصول
حذف محصولات لوکس و غیر ضروری از خط تولید
معرفی محصولات جدید
توانایی متمایز ساختن محصول
تاکید بر ندها ی مناسب و قابل پذیرش بازار
استراتژی تغییر در بازار
گسترش حوزه بازار داخلی
گسترش حوزه بازار خارجی
جذب مشتریان جدید
گسترش دامنه توزیع محصولات
(منبع: رحمان سرشت و همکاران، 1392)
2-1-4-1-2-استراتژی رهبری هزینه

                                                    .