مقاله – ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با استفاده از کارت امتیازی …

۰٫۸۲۲

تعالی فرایند

۱۷

۰٫۸۲۸

ارزش ذینفع

۵

۰٫۸۷۲

رضایت ذینفعان

۹

۰٫۷۸۹

کل پرسشنامه

۳۹

۰٫۸۷۴

با توجه به اینکه ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده بالای ۰٫۶ می باشد می توان اظهار کرد پایایی پرسشنامه در وضعیت بسیار مناسب قرار دارد.
۸-۳-معرفی دو منطقه ی ۷ و ۱۰ شهرداری تهران
۱-۸-۳-معرفی منطقه ۷ شهرداری تهران
منطقه هفت شهرداری تهران از شمال همجوار مناطق ۳ و ۴ از شرق با منطقه ۸ از غرب با منطقه شش و از جنوب با مناطق ۱۲ و ۱۳ شهرداری تهران همسایه‌است.
این منطقه که در مرکز و قلب تهران واقع شده دارای ۵ ناحیه و ۱۶ محله و وسعتی حدود ۱۵۳۶۸۰۰ کیلو متر مربع می‌باشد. محلات گرگان، نظام آباد، عباس آباد، عشرت آباد و اندیشه از محلات مشهور این منطقه هستند. جمعیت منطقه هفت به بیش از سیصد هزار نفر بالغ می‌گردد.
جمعیت ساکن منطقه هفت ۳۱۰۱۸۴ نفر است . این منطقه طی سالهای ۱۳۵۹-۱۳۷۵ دارای نرخ رشد منفی بوده که به مرور از روند کاهشی جمعیت آن کاسته شده است . روند رشد جمعیتی منطقه طی سالهای ۱۳۷۵تا ۱۳۸۵ به دلایل ذیل مثبت بوده است :
در اوایل دهه ۷۰ با طرح سیاست خودکفایی شهرداری ها ، شهرداری تهران اقدام به فروش مازاد تراکم ساختمانی و کسب درآمد پرداخت ، بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری ها ی با بیش از ۲۰۰هزار نفر جمعیت ، مجاز به افزایش تراکم ساختمانی حداکثر تا ۲۵ درصد نسبت به طرح جامع مصوب شدند. پس از تصویب این قانون در سال ۱۳۷۲ به بعد ساخت و ساز مسکن افزایش یافت عامل مهم دیگر نیز در افزایش ساخت و ساز تاُثیر بسزایی داشته مصوبه ۲۶۹ مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۷۶ می باشد که تعیین تراکم و طبقات تا هفت طبقه به دو عامل عرض معبر و مساحت زمین بستگی می یافت .
واقع شدن منطقه ۷ در پهنه مرکزی شهر تهران و گسترش هسته مرکزی که با تغییر کاربری های مسکونی به کاربری های تجاری – اداری همراه شده است آثاری همچون افزایش جذب سفر به منطقه ، تفاوت فاحش بین جمعیت شب و روز ، کمبود پارکینگ و … را به همراه داشته است که در صورت استمرار روند فعلی و عدم برنامه ریزی مناسب برای آن در سال های آتی منجر به خالی از سکنه شدن بافت مسکونی و افزایش کاربری های تجاری ، اداری و گاها” انبار و کارگاه خواهد شد و این مسئله در شرایطی است که تقویت کارکرد مسکونی مرکز شهر تهران و اصلاح بافت اجتماعی مناطق مسکونی درچارچوب برنامه ریزی صحیح می تواند اقدام اساسی در جهت حفظ ، احیاء و تقویت نقش اجتماعی و فرهنگی این مرکز باشد .(سایت شهرداری منطقه ۷، ۵/۴/۱۳۹۲)
مشکلات اصلی منطقه
کاهش ارزش های سکونتی
کمبود امکانات فراغتی
وجود بافت های فرسوده
عدم تعادل میان جمعیت روز و شب
کمبود فضاهای سبز و باز
۲-۸-۳-معرفی منطقه ۱۰ شهرداری تهران
منطقه ده با ۸۱۷ هکتار مساحت ، کوچک ترین منطقه شهرداری تهران بعد از منطقه هفده محسوب شده و دارای  سه ناحیه و ده شورایاری می باشد . شاخص ترین محلات این منطقه عبارتند از : سلسبیل، بریانک ، حسام الدین و قصرالدشت . جمعیت منطقه در حدود ۳۲۰ هزار نفر و با تراکم ناخالص جمعیتی حدود ۴۲۰نفر در هر هکتار بوده که از این حیث ، از پُرتراکم ترین مناطق شهر تهران در بین مناطق ۲۲ گانه محسوب و جمعیت آن چهار برابر حد استاندارد و دو برابر میانگین تراکم در شهر تهران می باشد. در حدود یکصد هزار خانوار در این منطقه زندگی می کنند و زنان ۴۹٫۱۵ درصد و مردان ۵۰٫۸۷ درصد جمعیت این منطقه را تشکیل می دهند. ۲۳٫۸۶ درصد جمعیت این منطقه متعلق به جوانان (بین ۲۴ – ۱۹ سال) و ۸۶٫۱۲ درصد کل جمعیت باسواد می باشند . (سایت شهرداری منطقه ۱۰، ۵/۴/۱۳۹۲)
مشکلات اصلی منطقه
تراکم بیش از حد
وجود بافت فرسوده
کمبود شدید فضاهای فراغتی
کمبود شدید فضای سبز

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir