پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژگان قانون مدنی، حمایت خانواده، قانون حمایت خانواده، طلاق توافقی

مصوب 1318، موضوع داوری مطلق اختلافات میان زن وشوهر بوده است.به موجب این قانون ، مواردی چون ؛اختلاف بین زن وشوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکین و نفقه وکسوه و سکنی و نیز هزینه طفل قابل... ادامه

By mitra--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژگان یادگیری اجتماعی، هنجارهای اجتماعی، عدم اطمینان، بازدارنده ها

توافقات صوری بیشتر شبیه است تا واقعی . تعهدی که متعهد آن را جدی نمی گیرد و از همان زمان انعقاد عقد نکاح ، قصد پرداخت آن را ندارد و حتی در صورت قصد پرداخت ، توان پرداخت ندارد و زوجه که... ادامه

By mitra--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژگان قانون مدنی، عسر و حرج، عقد نکاح، خیار تدلیس

مدنی آمده « در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام به دادن نفقه ، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین ... ادامه

By mitra--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژگان آیین زرتشت، مشرق زمین، ایران باستان، طلاق قانونی

ت طلاق و جدایی از جانب زن ، در مواردی که ادامه زندگی زناشوئی برایش دشوار و موجب ضرر است فراهم آورند.2-2-1 طلاق در جوامع قبل از اسلام2-2-1-1 بابل خانواده در بابل اساس اجتماع محسوب می شد.... ادامه

By mitra--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژگان حمایت خانواده، پیشگیری از طلاق، قانون جدید، علل اجتماعی

1-2 بیان مسأله 41-3 سابقه ی پژوهش 51-4 اهمیت و ضرورت پژوهش 61-5 اهداف پژوهش 71-6 فرضیه های پژوهش 71-7 روش تحقیق 8فصل دوم :مفاهیم و مقدمات 102-1 معنای لغوی و اصطلاحی طلاق 112-1-1 معنای لغوی طلاق 112-1-2... ادامه

By mitra--javid, ago
پایان نامه ها

تحقیق درمورد امام رضا ع، شاهرخ تیموری، امام رضا (ع)، میراث فرهنگی

و در بخش صنایع فلزی تولیدات مختلف اعم از در و پنجره‏، کابل، سیمهای برق، الکتروموتور و تراش فلزات انجام می‏شود و مهمترین تولیدات در بخش صنایع کانی غیر فلزی، آجرماشینی، آجرفشاری،... ادامه

By mitra--javid, ago
پایان نامه ها

تحقیق درمورد شهرستان مشهد، استان خراسان، خراسان رضوی، زیرساخت ها

و اقامتی• توسعه مراکز خصوصی ارائه دهنده خدمات سلامت طی سالهای گذشته• مجهز بودن مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت به تجهزات پزشکی مدرن• تجانس و مشارکت فرهنگی و زبانی با کشورهای... ادامه

By mitra--javid, ago