علمی

ایدئولوگ های انقلاب

در دهه 20، از دو سو شاهد روند رشد و حضور این اندیشه در ایران هستیم، در مناطق شمال و بویژه آذربایجان، هواداران این اندیشه، تا حد تشکیل دولت خودمختار یا مستقل پیش رفتند و در تهران وسایر... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

د. «ناسیونالیسم» در لغت ترکیبشده از دو کلمه، یکی به معنای «ناسیون»، یعنی متولدشدن گروهی از مردم در یک مکان است و دوم «ایسم» به معنی شناختن است. این دو معنا تداعی‌گر ایدئولوژیک بودن... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

قدرت و تصمیم گیری

عقل نظری و نخبگان و افکار عمومی و عقل جمعی، اگر تحقیقاً به هر یک از قضایای فوق برسند به تناسب، خط‌مشی‌ها و راهبردهای زیر را توصیه و تجویز می‌کنند:الف) وضع موجود و روش‌ها و راهبردهای... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

کارکرد ایدئولوژی

3. معرفی مجموعه ای جدید از ارزش های فردی، اجتماعی و معنوی.4. طرح کلی جامعۀ مطلوب.5. معرفی برنامه های عملی برای رسیدن به اهداف، در جهت ویران کردن وضع موجود و ایجاد نهادهای نوین.6. ایجاد... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

شرایط اجتماعی و سیاسی

3. ایدئولوژی به عنوان «آرمان غیرعقلانی معطوف به عمل‏» نیز به کار رفته است که چنین کاربردی شاید به علت ظهور ایدئولوژی های فراگیر قدرتمندی باشد که در روسیه، آلمان و ایتالیا شکل گرفتند... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

ساختارهای اجتماعی

همچنین فیلسوف فرانسوی «آبتین بونودوکندیاک» (1715-1780) با انکار نظریه‌ی افلاطون مبنی بر این که ایده‌ها در ذهن وجود دارند اظهار می کند «احساس را سرچشمه‌ی همه‌ی ایده‌های انسان دانست».... ادامه

By مدیر سایت, ago