علمی

آستان قدس رضوی

– گاوبه: پیشین، ص1. – همان، ص 8-9. – گاوبه: همان، ص10-11؛ نیستانی: پیشین، دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج7، ص463؛ امیری پری: پیشین، ص121. – أبو عبد الله محمد بن أحمد، مقدسى: أحسن... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

حکومت عباسیان

فصل اول: تحولات فرهنگیتعریف موسیقی:معنی کلمه موسیقی ترکیب الحان است و این لفظ یونانی می باشد، و به طور کلی موسیقی عبارت از غناست، و غنا عبارت است از ادا کردن احساسات با سرود و آواز و... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

شاهنشاهی هخامنشی

– نیستانی: پیشین، دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج7، ص463. – جوکار قنواتی: پیشین، ص25. – یونانیان قدیم ناحیه ارگان تا قسمتی از خاک بختیاری را اوکسیان یا اوکسین می گفتند. این ولایت در... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

دانشگاه تهران

– الیمائی یا علیمائید نامی بود که یونانیان بر عیلامیان عهد جدید اطلاق می کردند، و مورخین عصر حاضر نیز برای تمیز میان این سلسله و سلسله های کهن ایلامی این نام را پذیرفته و نقل کرده... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

دانشگاه تهران

– ابن مسکویه: همان، ج1، ص 156؛ مؤلف مجهول: مجمل التواریخ و القصص، (نوشته در 520)، تحقیق: ملک الشعراء بهار، کلاله خاور، بى تا، تهران، متن، ص: 74؛ مؤلف ناشناخته: نهایه الارب فی اخبار الفرس... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

الوافی بالوفیات

ابن طقطقى، محمد بن على بن طباطبا (م 709): الفخرى فى الآداب السلطانیه و الدول الاسلامیه، تحقیق: عبد القادر محمد مایو، دار القلم العربى، بیروت، ط الأولى، 1418/1997.ابن عبدربه الاندلسی، احمد... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

مبادله کالا به کالا

حمد الله مستوفی و ابن بلخی ریشهر را شهری دریایی در کنار دریای فارس معرفی می کنند؛ که محصولاتی مثل ماهی، خرما و کتان ریشهری در آنجا به دست می آید و کار اکثر مردم در این شهر تجارت... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

وزارت امور خارجه

مصدر، م. ح: تاریخ ارجان، چاپ اول، انتشارات احرار، 1387.مصطفوی، محمد تقی: « آبادیهای شاهانه در خوزستان»، کانون وکلا، شماره 94، بهمن و اسفند 1343. مطهری، مرتضی: خدمات متقابل اسلام و ایران،... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

در دوران پیش از اسلام

پس از آگاهی ابو منصور فولادستون بر این قضایا به همراه هزار اسب و منصور بن حسین اسدى از ارّجان روى به اهواز نهاد و بعد از تلاقى فریقین، چون ملک رحیم اکثر سپاه خود را همراه برادر خود ابو... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

نامه نگاری

در سال 344ه. ق معز الدوله مقام ریاست و امیر الامرائى را به سبب بیمارى به فرزندش ابو منصور بختیار واگذار کرد. معز الدوله که خود در بیماریهایش بى‏تاب و پر ناله بود ناگزیر وصیت‏نامه نوشت... ادامه

By مدیر سایت, ago