پایان نامه ها

منابع پایان نامه درمورد آثار تاریخی، شهرستان مشهد، میراث فرهنگی

آرامگاه فردوسی واقع شده است. با عنایت به شواهد تاریخی این مقبره یا خانقاه متلعق به اوایل قرن هشتم (دوره ایلخانی) بوده است. این بنا از بزرگترین بناهای دوران خود است که به همت کارشناسان... ادامه

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

منابع پایان نامه درمورد خدمات درمانی، گردشگری روستایی، خدمات گردشگری

مهم یا افراد مهشورد را دارا هستند که خود گردشگران بسیاری را جذب می‌کند.«همراه با توسعه گردشگری در نواحی شهری، برای برآوردن نیازهای گردشگران، خدمات حمایتی بیشتری نظیر رستوران و محل... ادامه

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

منابع پایان نامه درمورد گردشگری فرهنگی، صنعت گردشگری، محل سکونت

ی داده ها به صورت میدانی از طریق تهیه و توزیع پرسشنامه بین کارشناسان و متخصصان ذیربط پرداخته شده است.1-8-3 جامعه آماری تحقیقجامعه آماری این تحقیق شامل گروههای زیر می باشد :1- مدیران و... ادامه

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

منابع پایان نامه درمورد مشهد مقدس، زیرساختها، خدمات درمانی

3-5 مشخصات اقلیمی 503-6 جغرافیای انسانی 503-6-1 تعداد جمعیت 503-6-2 سواد و تحصیلات 513-7 مروری بر وضعیت کشاورزی، صنعتی، تجاری و فرهنگی مشهد 513-7-1 وضعیت کشاورزی 513-7-2 وضعیت صنعتی 513-7-3 وضعیت... ادامه

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد درمورد صنایع دستی، میراث فرهنگی، زیرساخت ها

روش های نوین درمان بیماری ایدز، ارائه درمان های جدید برای بیماری پای دیابتی و … منجر شده است تا ایران از نظر درمانی مورد توجه کشورهای منطقه و جهان قرار گیرد. موقعیت ویژه... ادامه

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد درمورد گردشگری فرهنگی، صنعت گردشگری، محل سکونت

ه کتابخانه ای استفاده شده و جهت شناسایی موانع و ارایه راهکارهای توسعه ای به جمع آوری داده ها به صورت میدانی از طریق تهیه و توزیع پرسشنامه بین کارشناسان و متخصصان ذیربط پرداخته شده... ادامه

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با واژه های کلیدی بانک کشاورزی، خدمات الکترونیک، بانکداری الکترونیک

ز 224 مشتری بانک مورد مطالعه بر حسب شغل، بیشتر افراد (8/34 درصد، 78n=) دارای شغل آزاد بودهاند (جدول 4-4).جدول 4-4- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب شغلشغلفراوانیدرصددرصد... ادامه

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با واژه های کلیدی بانک کشاورزی، استان گیلان، وفاداری مشتری

تحقیق رتبه نسبتا بالایی کسب کردهاند.قرهچی و دابوئیان (1390)وفاداری کارکنان در تعامل با وفاداری مشتریان صنایع خدماتیوفاداری کارکنانوفاداری کارکنان و وفاداری مشتری، قویاً به هم... ادامه

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با واژه های کلیدی وفاداری مشتری، وفاداری مشتریان، رضایت مشتری

کاهش تمایل مشتریان به تغییر برند می گردد. تاجزاده نمین و همکاران (1389) در تحقیقی تحت عنوان «بررسی وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: بانک تجارت شهر تهران)» اقدام به بررسی تاثیر عوامل... ادامه

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با واژه های کلیدی وفاداری مشتری، رضایت مشتری، وفاداری مشتریان

مضمون، نیازمند درنظر گرفتن ساختار نگرشها / عملکرد مصرفکننده است، البته اگر مفهوم وفاداری دارای ارزشهای واقعی قابل تشریحی باشد و نه فقط – به اشتباه – براساس یک تصادف یا اتفاق... ادامه

By mitra7--javid, ago