علمی

انواع تعهد از منظر مدیران

انواع تعهد خصایص اصلی و رابطه‌های لازم برای مدیریت توفیق‌آمیز را می‌توان شرح داد و فهمید که تفوق در مدیریت از تعهد سرچشمه می‌گیرد که صفت مشخصه و ویژهٔ همه کسانی است که در کار... ادامه

By 92, ago
علمی

تفاوت بین تجربه برند و دیگر ساختارهای برند از دیدگاه مدیریت

تفاوت بین تجربه برند و دیگر ساختارهای برند تجربه برند مرتبط با دیگر ساختارهای برند ولی مجزا از آنها است. بین تجربه برند و دیگر ساختارهای مرتبط با برند تفاوت‌هایی وجود دارد. مثلا نگرش... ادامه

By 92, ago
علمی

ترازو چیست؟

ترازو دیجیتال ترازویی با مدار الکترونیکی است که با مجموعه ای از برد ها و قطعات دیجیتالی تشکیل شده است ، ترازوی دیجیتال به صورت اتوماتیک پس از قرار دادن کالا روی ترازو توزین نموده و... ادامه

By 92, ago
علمی

شرایط طلاق غیابی چیه؟ "

  زدواج یکی از نیازای طبیعی انسانه که با مسئولیت و ایجاد حق و تکلیف همراهه. قانون گذار به پیروی از شرع واسه تخلف از تکلیف در زندگی مشترک زناشویی ضمانت اجراهایی رو در نظر گرفته که... ادامه

By 92, ago