علمی

آشنایی با نقاشی پاستل

مدیوم(متریال) پاستل چیست؟ پاستل از رنگدانه های پودری به هم چسبیده تشکیل شده که برای مابقی مدیوم های نقاشی هم به کار میرود. پاستل ها مدیوم های بسیار حساسی هستند که برای فیگور و چهره به... ادامه

By 92, ago
علمی

تولد بزرگسالان : چرا که نه!

انگار تب به اشتراک گذاری تمامی اتفاقات ریز و درشت زندگی مان در شبکه های اجتماعی، در حال تغییر سبک زندگی مان است. در خیلی از موارد این تغییر سبک پیامدهای منفی به همراه داشته است، که در... ادامه

By 92, ago
علمی

امنیت در تجارت الکترونیک

امنیت در تجارت الکترونیک اینترنت امنیت را فراهم نمی­کند؛ بنابراین نگرانی زیادی در ارتباط با ارسال داده های مالی از قبیل  شماره کارت اعتباری و شماره حساب­ها روی اینترنت، وجود دارد.... ادامه

By 92, ago
علمی

مراحل تجارت الکترونیک

مراحل تجارت الکترونیک مراحل رشد و گسترش تجارت­الکترونیکى را مى توان به ۵ بخش تقسیم کرد که هر چه به گام­هاى پایانى­تر نزدیک مى­شویم در حقیقت به تجارت­الکترونیکى واقعى نزدیک­تر... ادامه

By 92, ago
علمی

ابعاد اجتماعی خوشه های صنعتی

ابعاد اجتماعی خوشه ها خوشه­های صنعتی اساساً در مناطقی شکل می­گیرند که در آن فعالیت خاص سابقه ی تاریخی داشته باشد. به­همین دلیل توسعه ی منطقه­ای با استفاده از الگوی توسعه خوشه­های... ادامه

By 92, ago
علمی

ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﻣﺰاﯾﺎی ﭘﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه

ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﻣﺰاﯾﺎی ﭘﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه 1) اﺛﺮ آن ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﺳﺖ ﯾﺸﺘﺮ ﭘﺎداﺷﻬﺎی ﻣﺎدی ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷـﻮد و اﺛـﺮ آن در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه... ادامه

By 92, ago
علمی

مدیریت جسورانه بدهی­ های جاری

 مدیریت جسورانه بدهی­های جاری اگر مدیری سیاست جسورانه اتخاذ کند، می­کوشد تا سطح وام­های کوتاه مدت را به حداکثر برساند و دارایی­های جاری خود را از محل این وام­ها تامین کند. اجرای این... ادامه

By 92, ago