علمی

وظایف مدیریت پروژه

وظایف مدیریت پروژه: ازسال1981،باتلاش موسسه مدیریت پروژه یاPIM،مدیریت پروژه به صورت یک حرفه مستقل درآمده است.این موسسه برنامه ای تحت عنوانPMPیاگواهی مدیریت پروژه خبره راتدارک وپشتیبانی... ادامه

By 92, ago
علمی

تعریف رهبری

تعریف رهبری متفکران علوم انسانی مفهوم رهبری را از ابعاد مختلفی مورد بحث قرار می‌دهند. گروهی رهبری را بخشی از وظایف مدیریت می‌دانند، گروهی دیگر برای رهبری مفهوم وسیع‌تری نسبت به... ادامه

By 92, ago
علمی

ویژگی های اصلی خدمات

ویژگی های اصلی خدمات روستا» و دیگران (1384) چهار ویژگی اصلی خدمات را که به 4I شهرت دارند، این‌گونه بیان کرده است: 1 . ناملموس بودن: خدمات ناملموسند یعنی نمی‌توان آنها را پیش از خرید دید،... ادامه

By 92, ago
علمی

عملکرد مدیران

عملکرد مدیران مدیریت وقتی می­تواند از پس وظایف خود برآید که درک کاملی از عوامل بیرونی مانند عوامل اقتصادی، تکنولوژی، اجتماعی، سیاسی و اخلاقی که عملکردشان تأثیر خواهد گذاشت، داشته... ادامه

By 92, ago
علمی

انواع بانکداری الکترونیک

انواع بانکداری الکترونیک بطور کلی بانکداری الکترونیک را به انواع ذیل تقسیم نمود: بانکداری خانگی : مشتریان بانک‌ها از طریق رایانه های شخصی و با استفاده از مودم و همچنین یک خط تلفن... ادامه

By 92, ago
علمی

آموزش و یادگیری سازمانی

آموزش و یادگیری سازمانی آموزش می تواند به معنای به وجود آمدن تغییر در دانش افراد، طرز کارشان، نگرش هایشان در مورد کار یا تعامل آنان با همکاران و سرپرستانشان باشد. هرسازمانی به... ادامه

By 92, ago