علمی

دلایل مطلوبیت ویژه گاز طبیعی

 دلایل مطلوبیت ویژه گاز طبیعی تقاضای جهانی انرژی طی دویست سال اخیر به دلیل نگرانی‌های زیست‌محیطی به سمت سوخت‌هایی با محتوای کربن کمتر متمایل شده است. طی این مدت انرژی مورد نیاز... ادامه

By 92, ago
علمی

پیش بینی سود

پیش بینی سود : بیش تر تحقیق های مبتنی بر رویکرد پیش بینی، به رفتار سود حسابداری و پیش بینی آن اختصاص دارد. انگیزه های اصلی توجه به پیش بینی سود در تحقیقات به شرح زیر است: استفاده از پیش... ادامه

By 92, ago
علمی

مدیریت نقدینگی

مدیریت نقدینگی مدیریت نقدینگی، معیار مهمی در تعیین «سیاست های سرمایه در گردش» است و توانایی شرکت در ایجاد وجه نقد مورد نیاز را بیان می کند. نسبتهای جاری و آنی و نسبتهای نقدینگی، شاخص... ادامه

By 92, ago
علمی

عوامل تعیین کننده مزیت نسبی

عوامل تعیین کننده مزیت نسبی پیشتر دیدیم که مزیت نسبی با مفهوم کاربردی آن دیگر صرفا به عنوان تولید یک کالا با هزینه‌ای نسبتاً کمتر نیست؛ بلکه جنبه‌های دیگری نظیر صدور کالا را نیز در... ادامه

By 92, ago
علمی

چگونگی سنجش محیط کسب و کار

چگونگی سنجش محیط کسب و کار تاکنون با مؤلفه­های محیط کسب و کار آشنا شده­ایم. فلسفه پرداختن به این بحث این بود که ادعا شده عملکرد اقتصادی کشورها علاوه بر تأثیرپذیری از سرمایه‌ فیزیکی و... ادامه

By 92, ago
علمی

سیستم ایزو

سیستم ایزو درست است که کل مسائل مطرح شده در استانداردهای بین المللی مدیریت کیفیت خود یک سیستم مدیریت مدرن می باشد و همچنین این استاندارد در پی استقرار و پیاده سازی سیستمی است که به... ادامه

By 92, ago
علمی

عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه

عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه همانگونه که اشاره شد ، ساختار سرمایه شرکت تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی متعددی می‌باشد ، عوامل داخلی ، آن عواملی است که از داخل شرکت بر تصمیمات ساختار... ادامه

By 92, ago
علمی

مفهوم مشارکت اجتماعی

مشارکت اجتماعی در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد مشارکت مردمی و مردم سالاری آمده است”… چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است تا زمینه بروز... ادامه

By 92, ago