دانلود پایان نامه

شهر ارّجان از دیرباز مرکزیت منطقه ی ارّجان وکهگیلویه را بر عهده داشته است و زمین های کشاورزی حاصلخیز وآب فراوان رودخانه های تاب (خیر آباد) و جراحیه زمینه رونق کشاورزی را در این شهر فراهم کرده است.
عواملی مثل نقش پیوندی میان فلات ایران و بین النهرین، گذشتن راه شاهی شوش به استخر، و وجود راه های ارّجان-شوش، ارّجان- شیراز، ارّجان-اسپهان و سپس راه دریایی گناوه و ماهرویان شهر ارّجان را به یک مرکز مهّم بازرگانی تبدیل کرده است.
این شهر در دوره ی اسلامی با وجود افراد سرشناسی مثل: عبدالله بن بکیر ارّجانی، حسین بن عبد الله ارّجانی، عبد الله بن محمد ارجانی، ابراهیم ارّجانی و نوادگانش و … درخشش علمی و ادبی خود را به جهان اسلام ثابت کرده است.
شهر ارّجان از اواخر سده پنجم ه. ق به دلایل متعدد طبیعی و انسانی مثل: زلزله های پیاپی در قرن پنجم ه. ق، حملات اسماعیلیان به ارّجان در دوره ی سلجوقیان و جنگ بین مدعیان آن در دوره های مختلف مثل، سلاجقه، خوارزمشاهیان وایلخانان، بخصوص جنگ بین اتابکان فارس و لر و ارّجان وکهگیلویه رو به انحطاط و ویرانی گذاشته است و آخرین کوشش ها برای بازسازی آن در دورۀ ایلخانان ناکام ماند، اما به زودی در نیمه ی دوم قرن هشتم ه. ق شهر جدید بهبهان بنا شد که همچنان میراث دار دیار فراموش شده ی ارّجان است.
سؤالات و فرضیات تحقیق:
سؤال اصلی:
باتوجه به مقدمات مطرح شده، پژوهش پیش رو در صدد آن است تا به این سؤال اصلی پاسخ دهد که سیر تدریجی تحولات تاریخی ارّجان از قرن اول هجری تا پایان دولت آل بویه چه تأثیراتی بر تحولات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و… دولت های حاکم بر این منطقه داشته است؟
سؤالات فرعی:
ضمن آنکه در درون پرسش اصلی، سؤالات فرعی مختلفی مطرح خواهد شد که به عنوان مثال می توان به موارد زیر اشاره نمود: 1- وضعیت اقتصادی و سیاسی ارّجان در دورۀ آل بویه چگونه بوده است؟ 2- دانشمندان و بزرگان ارّجان در تحولات فرهنگی چهار قرن اول هجری چه نقشی را ایفا نمودند؟ 3- بزرگان دینی ارّجان در گسترش اسلام چه تأثیراتی داشتند؟ 4- کورۀ ارّجان برای دولت های حاکم بر این منطقه در طول چهار قرن اول هجری چه اهمیت هایی داشت؟ 5- در طول چهار قرن اول هجری چه جنبش های سیاسی و دینی بوسیلۀ مردم ارّجان پی ریزی شد؟
فرضیه اصلی:
اما فرضیه ی اصلی پژوهش این است که تحولات تاریخی ارّجان در شکوفایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حکومتهای اسلامی حاکم بر این منطقه از قرن اول تا پایان حکومت آل بویه نقش بارزی ایفا کرده است.
فرضیات فرعی:
علاوه بر فرضیه اصلی برخی فرضیات فرعی نیز در درون فرضیه اصلی مطرح هستند که به چند مورد از آنها اشاره می کنیم. 1- با توجه به مدت استقرار امارت آل بویه در ارّجان این منطقه نقش بسزایی را در تحولات سیاسی و اقتصادی این دولت ایفا نموده باشد. 2- دانشمندان ارّجان نقش بسزایی را در تحولات فرهنگی چهار قرن اول هجری ایفا نموده باشند. 5- کورۀ ارّجان از جنبه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برای دولت های حاکم بر این منطقه در طول چهار قرن اول هجری اهمیت بسیاری داشته است. 4- مردم ارّجان نقش بسزایی در پی ریزی برخی جنبش های چهار قرن اول هجری ایفا نموده باشند.
هدف پژوهش:
هدف از پژوهش این است که با توجه به اینکه تا به حال کتاب جامعی که تمام جوانب سیاسی، اقتصادی، دینی و فرهنگی ارّجان را در طول چهار قرن اول هجری در برگیرد نوشته نشده است، لذا این پژوهش به دنبال آن است تا با بررسی منابع قرون اولیه هجری قمری نگرش جدیدی نسبت به این موضوع ایجاد نماید، و تمامی جوانب سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی این کوره تاریخی را بررسی و تجزیه و تحلیل نماید، تا نقش این کوره تاریخی از جنبه های مختلف در رشد و شکوفایی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و… دولت های اسلامی در این بازده زمانی روشن گردد.
کاربرد پژوهش:
از لحاظ جنبه ی کاربردی نتایج این پژوهش می تواند در مجامع علمی و دانشگاهی و سازمان فرهنگی و پژوهشی مورد استفاده قرار گیرد و پژوهشگر با به دست آوردن نتایج جدیدی از مسأله تحقیق، تحلیل جدیدی از موضوع مورد بحث ارائه دهد.
ادبیات پژوهش:
در میان منابع مربوط به دوره اسلامی در قسمت مربوط به ورود مسلمانان و فتح نواحی مختلف آن توسط مسلمانان، به موضوع تصرف ارّجان توسط مسلمانان واهمیت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن برای مسلمانان به صورت پراکنده اشاره شد. از جمله کتاب های که مطالبی را راجع به ارّجان نوشته اند می توان به کتاب ارّجان وکهگیلویه از فتح عرب تا پایان دوره صفویه هاینس گاوبه، ارّجان وبهبهان رضاجوکار قنواتی، شناسنامه بهبهان رضا جوکار قنواتی، خوزستان وکهگیلویه وممسنی دکتر احمد اقتداری، خوزستان وتمدن دیرینۀ آن اثر ایرج افشار سیستانی اشاره کرد. در میان پایان نامه ها نیز بهبهان در گذر تاریخ با نگرشی برعصر قاجار آقای مجید روشن بخت(1375) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد اصفهان و ارّجان و بهبهان در میان تاریخ آقای حمید مصدر(1380) در دانشگاه آزاد اسلامی تهران مورد توجه می باشد.
جنبه نوآوری:
سوابق پژوهشی در این زمینه نسبتاً محدود بوده و پژوهشهای محدود صورت گرفته نیز به طور کلی و عام هستند. در میان پژوهش های علمی، پژوهشی که منحصراً به موضوع روابط سیاسی، اقتصادی وفرهنگی شهر ارجان (از قرن اول تا چهارم هجری قمری) پرداخته باشد، یافت نمی شود، بلکه موضوع مورد بحث زیر مجموعه ای از موضوعات مطرح شده می باشد، اما مطالعۀ حاضر به بررسی ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهر ارّجان در طی قرون اول تا چهارم هجری قمری پرداخته است. لذا می تواند نگرشی جدید در این باره داشته باشد و تمامی تأثیرات این کوره تاریخی را بر حکومت های حاکم بر این منطقه در طول چهار قرن اول هجری تجزیه و تحلیل نماید.
روش کار در پژوهش:
در این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع از روش تاریخی استفاده شده است و روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش عمدتاً کتابخانهای و اسنادی می باشد، که بعد از شناسایی منابع موجود تکمیل می شود. ضمن اینکه گرداوری اطلاعات در این پژوهش از طریق فیش برداری است که فیش ها بر اساس سازماندهی تحقیق و موضوع فیش ها طبقه بندی می شود که به محقق در تحلیل و نگارش متن تحقیق کمک می کنند.
سازماندهی پژوهش:
در راستای اهداف ذکر شده این پژوهش در شش فصل سازماندهی شده است.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درباره راهبردهای یادگیری

دسته بندی : علمی