دانلود پایان نامه

1. وجود دو رویکرد متفاوت در مورد تمرکز بر فعالیت‌های مدنی یا سیاسی
2. وجود اختلاف نظر در مورد تقدم و تاخر حقوق زنان و تفاسیر اسلامی نسبت به یکدیگر
3. چگونگی تنظیم رابطه با گروه‌های سکولار جنبش زنان
د) زنان چپ‌گرا
ریشه اصلی جمع زنان چپ‌گرا را می‌توان در محافل زنان در اوایل دهه 1370 جستجو کرد. هرچند برخی از این زنان در گروه‌های دیگر بویژه کمپین یک میلیون امضاء پخش شدند، اما بخشی از آنها، بخصوص گروه‌های باقیمانده از جمع هواداران حرکت جهانی زنان در قالب یک گروه کوچک به فعالیت جداگانه خود ادامه دادند. بدنه اصلی این گروه از زنان، یا مربوط به گروه زنان اسفند است، یا برخی از زنانی که شوهران‌شان در سازمان‌های چپ عضو بوده‌اند. برخی از زنان عضو کانون نویسندگان را نیز می‌توان عضو این جریان دانست.
موضوع محوری این گروه از زنان در حال حاضر تمرکز بر مسائل اقتصادی زنان، بویژه فقر زنان استوار است. بعلاوه، توجه به مسئله صلح و اعتراض به خطر جنگ علیه ایران نیز یکی از موضوعات مورد توجه آنان است. جمع زنان چپ‌گرا پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، به تدریج تضعیف شدند و به فعالیت‌های محدود محفلی بازگشتند. البته، در سال 1385 تلاش کردند که با همکاری گروهی از دانشجویان چپ‌گرا مجدداً بدنه خود را احیاء کنند، اما در نهایت تلاش آنها موفقیت آمیز نبود. هرچند به تازگی زمزمه فعالیت مجدد آنها در قالب تشکیل گروه‌های مطالعاتی شنیده می‌شود. البته، با وجود اینکه این گروه از زنان در حال حاضر کمتر فعال بوده و دیده نمی‌شوند، اما از شبکه روابط گسترده‌ای برخوردار است. در جدول زیر، برخی از مشخصات آنها بطور خلاصه ‌آمده است:
جدول شماره 6: مشخصات جمع زنان چپ‌گرا
سابقه اعضا اعضای اصلی این جمع، نیروهای باقیمانده محافل زنان چپگرایی هستند که نتوانستند در قالب گروه‌های کاری یا ائتلاف‌ها فعال شوند. بعلاوه، جمعی از زنانی که شوهرانشان عضو سازمان‌های چپ‌گرا بوده اند. چند تن از زنان عضو کانون نویسندگان را نیز می‌توان در این جریان جای داد.
اهداف و استراتژی عموماً جمع زنان چپ‌گرا تمایلی ندارند که اهداف مشخص و خاصی را برای پیگیری مطرح کنند. موضوعات آنها بسیار کلان است. مانند محو مردسالاری و سرمایه داری. البته بر موضوعاتی همچون فقر، خشونت، و صلح تمرکز بیشتری دارند. به همین ترتیب، تمایلی نیز به اتخاذ برنامه عمل کوتاه مدت ندارند و تنها بر اهداف بلند مدت از طریق ارتقاء آگاهی زنان تاکید می‌ورزند.
روش‌‌ها و ابزار تشکیل جلسات مطالعاتی و توزیع دفترچه‌های آموزشی از جمله روش‌های اصلی فعالیت آنها است.
البته، بسته به شرایط ممکن است از برگزاری مراسم سالنی یا حتی تجمع نیز استفاده کنند.
ساختار سازمانی از آنجایی که جمعیت آنها در جلسات محدود و نسبتاً نامنظم است، ساختار سازمانی آنها بیشتر به سمت گروه‌های کوچک و محفلی تمایل دارد. به همین دلیل، برخی از افراد باتجربه‌تر یا مطلع‌تر از موقعیتی برتر در این گروه‌ها برخوردارند.
چالش‌ها و مشکلات چالش‌های اصلی این جریان را می‌توان موارد زیر دانست:
1. چگونگی ائتلاف و همکاری با دیگر گروه‌های زنان
2. عدم انسجام برای اتخاذ یک رویکرد عملی و تدوین برنامه عمل
هـ) زنان ملی-مذهبی
پیشینه جریان ملی-مذهبی در جنبش زنان، به ائتلافی سیاسی از مردانی باز می‌گردد که در دوره اصلاحات خود را با این نام معرفی کردند. گروه‌هایی همچون نهضت آزادی، جنبش مسلمانان مبارز و برخی از شخصیت های این حوزه تشکیل دهنده شبکه اصلی نیروهای ملی-مذهبی هستند. زنان ملی-مذهبی نیز عمدتاً زنانی هستند که به این مردان وابستگی دارند. آنها بصورت غیر رسمی در کنار فعالیت‌های سیاسی شوهران‌شان به تشکیل جمع‌های زنانه روی آوردند. برای نخستین بار در جمع هماندیشی زنان می‌توان به حضور جنبشی آنها اشاره کرد.
جمعی از آنها در سال‌های نخست دهه 1380 سعی داشتند تا گروهی با عنوان «انجمن زنان نواندیش ایران» (آنا) تاسیس کنند. و تا دوره‌ای نیز با این نام در جمع هماندیشی حضور داشتند. اما بیشتر تمایل آنها به دلیل وجود دسته‌بندی میان مردان ملی-مذهبی بر این بوده است که هر کدام به صورت فردی فعالیت کنند. در واقع، جمع زنان ملی-مذهبی تشکیل شده از چند زن فعال و مشهور سیاسی است. بطوریکه، این گروه بدنه و هواداران سازمان یافته ای ندارد.
در سال‌های اخیر، زنان ملی-مذهبی به تدریج در جریان‌های دیگر جنبش زنان پخش شده‌اند و تنها بخشی از آنها تحت عنوان هماندیشی زنان بصورت یک گروه کوچک به فعالیت ادامه می‌دهند. البته، برخی از آنها در تاسیس گروه مادران صلح نیز نقش داشتند. از اواخر دوره دولت اصلاحات و بویژه با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، نیروهای ملی-مذهبی به تدریج به متحد استراتژیک نیروهای اصلاح‌طلب تبدیل شده اند، در نتیجه بسیاری از مواضع زنان ملی-مذهبی نیز با زنان اصلاح‌طلب همسو شده است. در جدول زیر، برخی از مشخصات این گروه توضیح داده شده است:
جدول شماره 7: مشخصات جمع زنان ملی-مذهبی
سابقه اعضا سابقه فعالیت زنان ملی-مذهبی به گروه‌هایی همچون نهضت آزادی، انجمن زنان انقلاب اسلامی، جنبش مسلمانان مبارز، و دفتر پژوهش‌های شریعتی باز می‌گردد.
اهداف مسائلی همچون حقوق بشر، صلح و فقر از موضوعات اصلی مورد توجه این گروه از زنان است. در واقع، این گروه از زنان برنامه و استراتژی خاصی با اولویت مسائل زنان ندارند.

مطلب مرتبط :   فارسی باستان

دسته بندی : علمی