دانلود پایان نامه

2-1-6- وظایف موزه ها
هر موزه سه وظیفه‌ی اساسی دارد:1- حفظ ونگهداری؛ 2- تحقیق و جست‌وجو ؛ 3- برقراری ارتباط.
حفظ ونگهداری شامل‌ گزینش و جمع‌آوری آثار فرهنگی و مراقبت از آن‌ها می‌شود. تحقیق‌ و جست‌وجو تهیه‌ی اسناد است که بستر لازم برای تحقیق و جست‌وجو به شمار آید. برقراری ارتباط نیز شامل تمام فعالیت‌های‌ متنوعی است که در جهت فراهم ساختن زمینه برای تعامل با عموم به‌ کارگرفته می‌شوند و از جمله آن‌ها می‌توان به برنامه‌های آموزشی‌ درنظر گرفته شده برای گروه‌های سنی متفاوت، برگزاری نمایشگاه‌ها، راه‌اندازی انتشارات، ایجاد پایگاه‌های اینترنتی، برنامه‌ی چندرسانه‌ای‌ و … اشاره کرد(کابرال،1382:15).
2-1-7-انواع موزه ها
با گسترش رشته های علوم و فنون، موزه های گوناگونی پدیدار شدند. می‌بایست بین موزه های باستانشناسی،تکنولوژی ،مردم‌شناسی، علوم طبیعی ، گیاه‌شناسی ،هنرهای زیبا،کاربردی،تجسّمی، ، موزه های تخصصی، منطقه‌ای و محلّی و …
تمایزی قائل شد و هرکدام را جداگانه بررسی و مطالعه کرد.
2-1-7-1- موزه های تاریخی
همه موزه‌هایی که مجموعه‌هایشان از دیدگاه تاریخی تشکیل و عرضه شده‌اند موزه تاریخی شمرده می‌شوند، و هدفشان اساساً ارائه مستند تسلسل زمانی به یک رشته رویداد یا مجتمعی نمایانگر لحظه ای از یک لحظه متحول است. مدرن‌ترین این موزه‌ها تمام تاریخ یک کشور، یک منطقه یا یک شهر را همراه با تاریخی طبیعی یا جغرافیای آن از زمان پیدایش آن تا عصر حاضر، و بدون نادیده انگاشتن دیدگاه‌های واقعی رشد، از قبیل دسترسی به زمین رشد شهری، نمایش می‌گذارند. علم و هنر را تلفیق می کنند، از انواع وسایل سمعی- بصری کمک می‌گیرند، و مکان عمده‌ای به اسناد مکتوب، به بازسازی‌ها و مدل های اقلیمی، و به نقشه‌ها اختصاص می‌دهند. نمایش‌هایشان غالباً در بنای کهن. که خود یک نماد تاریخی است، صورت می‌گیرند. سایر انواع موزه‌های تاریخی مشتملند بر موزه‌های واقع در مواضع باستان شناسی، موزه‌های مستقر در یک بنای تاریخی یا در یک میدان جنگ و نیز موزه‌های یادبود شخصیت‌ها.
این موزه‌ها معمولاً جنبه تعلیمی دارند و بازسازی ها و مدل هایی را در بر می‌گیرند.
2-1-7-2- موزه های هنری
موزه های هنری آنهایی هستند که مجموعه های آنها اساسا بخاطر ارزش زیبایی شناختی شان تشکیل و ارائه شده اند و او اینکه همه اشیا تشکیل دهنده آنها در ذهن خالقشان اثر هنری نبوده باشند. بدین سال علاوه بر موزه های نقاشی، مجسمه سازی ، هنرهای تزئینی ، هنرهای کاربردی و صنعتی، می توان اکثر موزه های آثار عتیقه ، فولکور و هنرهای ابتدایی را در همین زمره برشمرد . بعضی از موزه ها و بیشتر آنهایی که اخیرا به وجود آمده اند . هنرهایی چون سینما، موسیقی و تئاتر را نیز را به نمایش در می آورند.در موزه های هنری برخورد مستقیم و نزدیک برای نمایشگاه در درجه اول اهمیت قرار دارد. در این موزه ها ارائه زیبایی شناختی، اصلی ساده بوده و تلاش می گردد تا نموده از محیط اطراف مجزا شود، به طوریکه ظرایف آن به تمام و کمال احساس گردد. در این مورد تاکید بر زمینه سازی ، نورپردازی و آرایش حجم هاست. آثار این موزه ها بیشتر تابلوهایی است که بر روی دیوار و یا پاتل های عمودی نصب می شود اگر قرار باشد که تابلوها و تندیس به طور جداگانه به نمایش گذارده شود باید فضاهایی خاص و ویژه با تفاوت های بارز وجود داشته باشد. در موزه های هنری حجم ها از تنوع بیشتری برخوردار بوده و استفاده از خطوط فرم و منحنی و بهره گیری از حجم های خالص نظیر استوانه و هرم و مکعب از مشترکات اصلی اینگونه موزه ها است. همچنین در این گونه موزه ها رنگ ها تنوع بیشتری دارند و در فضاهای مباحثات و تجمع ، تنوع رنگ ها به نهایت خود می رسد. در حالیکه این چند گونگی رنگ در فضاهای نمایش کمتر مشاهده شده و زمینه دیوارها غالبا روشن و سفید است.
2-1-7-3- موزه های علمی
موزه‌های علوم طبیعی، موزه‌های علوم کاربردی و موزه‌های فنی (به استثنای موزه‌های تاریخ علوم و فنون، که تاریخی شمرده می‌شوند) در زمره موزه‌های علمی قرار دارند. وظیفه موزه‌های علمی این است که روحیه و ذهنیت علمی را به صورت سه‌بعدی منتقل کنند، تمایل طبیعی به دانش را برانگیزند، اطلاعاتی در مورد پژوهش‌ها و پیشرفت‌ها بدهند، به هر فردی احساس مشارکت در پیشرفت فنی را فصلند، و درک و قدردانی نسبت به حفظ محیط طبیعی از دیدگاه اقلیمی و تاریخی را تشویق کنند، تا بینندگان را با سیر تحول طبیعت و بشریت آشنا سازند. همه این موزه‌ها شئ واقعی را (اعم از اینکه موجود طبیعی باشد، یا ماشین مصنوعی و با مدل آن (به صورت اسلاید تمام پرده رنگی، ماکت یا نمونه متحرک) و با نمایش (یعنی تجربیات فیزیکی، بازسازیهای کیهانی یا گردش‌های علمی) پیوند می‌دهند. هدفشان اساساً تعلیمی است، و فعالیتهای آموزشی آنها بسیار مهم و بدور از تمرکز هستند. بعضی از موزه‌ها نمایشگاه های قابل حمل راه می‌اندازند تا به مناطق دورافتاده و محروم از موهبات تکنولوژی خدمت برسانند؛موزه‌های علمی مواظبت شده‌ترین و پرفعالیت‌ترین موزه‌ها هستند. پیشرفتشان در موزه‌شناسی و در فنون ارائه از همه حیاتی‌تر بوده است.
2-1-7-4- موزه های اختصاصی
این قبیل موزه ها را به دو بخش عمده تقسیم می کنند:
موزه های اختصاصی در هوای آزاد
موزه های اختصاصی منطقه ای
همان طور که از نام این موزه ها بر می آید، ماهیتی تخصصی داشته و معمولا به عنوان موزه های تخصصی موضوعی نیز مطرح می گردند و به دلیل همین تخصصی بودنشان نیز شرایط ویژه ای در مورد آنها مطرح می گردد.
ماهیت مجموعه هایی این موزه ها ممکن است ترکیبی از مواد تاریخی و هنری و علمی بوده تا بتوانند درباره موضوع تخصصی مطرح شده در آنها اطلاعات کافی در اختیار بازدید کننده قرار دهند. به عنوان مثال می توان از موزه هایی مانند بهداشت، ترابری و حمل و نقل ، سفالینه ها و … نام برد که ممکن است ارجاعاتی به مسائل تاریخی، هنری و علمی نیز در آنها صورت پذیرد و از ترکیب این عوامل در شیوه های ارائه آثار استفاده شود. اخیرا نیز موزه هایی که آثار
خود را در دنیای خاص ارائه نمی کنند، مانند موزه های در هوا آزاد، جایگاه ویژه ای در بین موزه های تخصصی یافته اند و به سبب ارائه مجموعه ها در فضای سبز و هوای آزاد، محیط دلپذیری نیز برای بازدید کنندگان فراهم می آوردند و از توانایی جذب تعداد بازدیدکنندگان بیشتری نیز برخوردارند.
2-1-7-4-1-موزه های اختصاصی در هوای آزاد
موزه هایی که نه در یک بنای مشخص و مختص نمایش بلکه در محدوده یک باغ و یا یک پارک استقرار می یابند و تمامی اشیا آنها در هوای آزاد به معرض نمایش در می آید، موزه های اختصاصی در هوای آزاد نام گرقته اند. به عنوان مثال می توان به موزه های مردم شناسی: اسکانس در استحکام و موزه ملی نیامه، موزه های علوم طبیعی: باغ جانور شناسی و یا گیاه شناسی ، موزه های باستان شناسی: موزه ما قبل تاریخ دانمارک ، موزه های هنری: باغ های نمایش آثار مجسمه سازی و موزه های تاریخ علوم و فنون اشاره نمود. این گونه موزه ها به همه رشته های علوم مبتکی بوده لیکن از حیث موزه شناسی مسائل خاصی را در بر دارند. در این موزه ها اگر چه مدیریت خدمات و مخازن در ساختمان های وسیعی مستقر هستند. از نظر حفاظت و نگهداری اشیا در جریان دیدار بازدید کنندگان رعایت مسائل امنیتی ویژه ای الزامی است . ناگفته نماند که این موزه ها به سبب حالت پارک مانندشان بسیار جذاب و روح بخش بوده و بیشتر دیدار کنندگان آنها را سر زنده تر از موزه های سنتی می دانند. بعلاوه ابعاد بزرگشان ، امکان پذیرایی از جمعیتی انبوه تر از سایر موزه ها را مقدور می سازد.از لحاظ ارائه در این موزه ها امکانات بازسازی تصغی اقلیم به وجهی رضایت بخش تر از آنچه که در موزه های سرپوشیده میسر است ، فراهم می شود. همچنین به علت عوامل جوی و تغییرات آب و هوایی مسئله نگهداری مشکل تر و بحرنجتر است .زیرا که مجموعه ها بدون حفاظ در هوای آزاد و تحت تاثیر تغییرات حرات و رطوبت قرار دارند، بدون اینکه راهی برای ممانعت و یا اصلاح وجود داشته باشد.

مطلب مرتبط :   حفاظت از منابع طبیعی

دسته بندی : علمی