دانلود پایان نامه

6-2-7-2 عبدالله بن بکیر ارّجانی: 249
6-2-7-3 عبد الله بن محمد ارّجانی: 251
6-2-8 رجال حدیث در ارّجان: 251
6-2-8-1 ابی اسحاق ارّجانی: 251
6-2-8-2 عبد الاعلی ارّجانی: 253
6-2-8-3 ابو الحسن احمد بن محمد بن احمد بن عقبه المضرس ارّجانی: 253
6-2-8-4 حسن بن محمد بن حسن بن یزداد بن مهران ارّجانی: 253
6-2-8-5 ابوبکر محمد بن قاسم بن زهیر ارّجانی: 253
6-2-8-6 ابواسحق ابراهیم بن احمد بن زید ارّجانی: 254
6-2-9 علی بن مهزیار: 254
6-3 نتیجه گیری: 256
6-4 منابع و مآخذ 267

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه:
ارّجان شهری در جنوب شرقی استان خوزستان امروزی بود، که خرابه‌های آن در شمال بهبهان کنونی برجای مانده است. شهر ارّجان که ارغان هم گفته می شد در حدود سه کیلومتری دامنۀ کوه بدیل واقع بود و از شمال به رودخانه تاب و از مشرق، جنوب و مغرب به دشت ارّجان محدود می شد. اشیاء به دست‎آمده از کشفیات باستان‌شناسی سال ۱۳۶۱ هجری شمسی نشان از قدمت آن در دورۀ ایلام نو دارد. گور مکشوفه کتین هوتران فرزند پادشاه ایلامی همراه با جام ارّجان و حلقۀ قدرت، شوکت و عظمت فرهنگی و هنری ارّجان را به نمایش می‌گذارد و با عرضۀ اطلاعات گران‌بهایی، تاریخ بهبهان را معلوم می‌دارد، که این شهر قدیمی چگونه از نظر فرهنگی بر تارک منطقه می‌درخشیده است.
این شهر از دیرباز مرکزیت منطقه ارّجان و کهگیلویه را بر عهده داشته ‌است. از سنگ نبشته‌ها و حجاری‌های تنگ سروک و غیره معلوم می‌گردد که ارّجان از شهرهای پیش از مهاجرت آریایی ‌ها بوده است.
ارّجان در زمان ساسانیان یکی از پنج کورۀ اصلی فارس محسوب می شد. وقتی که قبادبن فیروز ساسانی سلطنت را از برادرش جاماسب باز گرفت توجه خود را به آبادی بعضی شهرهای ایران معطوف داشت؛ از جمله نسبت به پیشرفت شهر ارّجان آن قدر کوشش کرده بود که اکثر مورخین دوره اسلامی موجودیت قبلی و سوابق تاریخی این شهر را از نظر انداخته، و ارّجان را از بنا های قباد ساسانی دانسته اند. امّا پس از ورود اسلام به این کورۀ تاریخی وضعیت دینی سیاسی و اقتصادی آن تغییرات بسزایی کرد. این کوره تاریخی در تحولات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دولت های حاکم بر این منطقه در قرون نخستین هجری نقش بارزی را ایفا نموده است.
یکی از ویژگی های بارز انسانی هر منطقه که بر روی پراکندگی جمعیت، وضعیت مسکن، آداب و رسوم، وضعیت پوشش و… آن منطقه تأثیر شامخی دارد، نفوذ ادیان و مذاهب در یک منطقه است. کوره ارّجان به دلیل عواملی مثل وسعت، وجود راه هایی که باعث ارتباط این منطقه با مناطق مجاور می شدند و قرار گرفتن در منطقه فارس که از گذشته های دور مهد ادیان بزرگی مثل زردشتی بود، پذیرای ادیان مختلفی بوده است. قبل از ورود اسلام به ایران رسوخ دین زردشتی در این کورۀ تاریخی بدان حد بود، که تا مدت ها بعد از نفوذ اسلام در این منطقه هنوز قلعه هایی مثل الجص در ارّجان، از مراکز اصلی زردشتیان به شمار می رفتند.
یکی دیگر از ادیانی که زمان های بسیار دور تحولی اساسی در دنیای آن زمان و امروز ایجاد نموده است دین مسیحیت است. این دین نیز مثل سایر ادیان از چنان انتشاری برخوردار بوده است که توانسته به اقصی النقاط دنیای آن زمان رسوخ کند؛ و در این میان منطقه ارّجان نیز از تأثیر این دین بزرگ بر کنار نمانده است؛ و تا مدت ها پس از رسوخ اسلام هنوز پیروان مسیحیت در جای جای ناحیه ارّجان زندگی می کردند. این ادیان و مذاهب با کمیت ها و کیفیات های مختلفی توسط مردم ارّجان پذیرفته شدند و باعث ایجاد تغییرات اساسی در شیوه زندگی مردم، آداب و رسوم و پوشش، نوع سلوک و رفتار مردم، چگونگی انجام مراسم عبادی و… در این منطقه شدند. امّا با ورود اسلام به این کورۀ تاریخی کم کم زمینه تغییر و تحولات اساسی تری در این کورۀ تاریخی فراهم گردید.
همچنین ارّجان در زمینه تحولات اقتصادی قرون نخستین هجری نقش بسزائی را ایفا نموده است. بررسی سیر تحول تمدن بشری،گویای این واقعیت مهّم است، که شکل گیری ارتباطات و توسعه آن با تحولات اجتماعی، اقتصادی و … همراه بوده است، به گونه ای که میان بهره وری در بخش حمل و نقل و کارآیی بخش های اقتصادی و اجتماعی ارتباطی همگون و تنگاتنگ برقرار است. همچنین وجود زمینه های بالقوه کشاورزی نیز از ضرورت های پیشرفت اقتصادی یک منطقه می باشد. از این نظرگاه ها نیز ارّجان یکی از مناطقی بود که بالقوه توانایی هایی را در خود نهفته بود، که با بهره وری مناسب زمینه رشد اقتصادی را در آن فراهم می نمود.
علاوه بر این ارّجان در دوره اسلامی در شکل گیری بسیاری از جنبش ها مثل قرمطیان نقش اساسی را ایفا نمود. ارّجان در طول حکومت هایی مثل آل بویه و صفاریان تصرف گردیده و جرقه بسیاری از فتوحات این حکومت ها از این کورۀ تاریخی زده شد. لذا سعی ما در این پژوهش بر این است تا تأثیرات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ارّجان را بر دولت های حاکم بر این منطقه در چهار قرن اول هجری قمری مشخص نماییم.
بیان مسئله:
شهر باستانی ارجان – به معنای ارزش واحترام- در استان خوزستان در ده کیلومتری شمال شهرستان بهبهان کنونی، کنار رودخانه مارون(تاب) قرار داشته است، که اکنون خرابه هایی از آن موجود است. قدمت تاریخی منطقه ی ارّجان بر اساس کشفیاتی که در شهر قدیمی ارّجان در سال 1361 ه. ش صورت گرفته است، به دوره عیلام نو می رسد. ارّجان در زمان ساسانیان یکی از چهار شهر مهّم ایران بوده و اکثر مورخان دوره اسلامی بنّای این شهر را به قباد ساسانی نسبت می دهند.
سپاه اسلام در زمان خلافت عمر به فرماندهی « عثمان بن ابی العاص و ابوموسی اشعری » ارّجان و نواحی و رساتیق آن را فتح نمود. این شهر در قرون اولیّه اسلامی آباد بوده و از شهرهای بزرگ به حساب می آمده است. نام ارّجان در دوره اسلامی بخصوص در جنگ های اُمویان و خوارج زیاد به چشم می خورد، اما عصر طلّایی رونق و شکوفایی اقتصادی و اجتماعی آن در دوره ی آل بویه است. علی بن بویه در سال 319 یا320 ه. ق بر ارّجان مستولی شد و در دوره ی منازعات بهاء الدوله و صمصام الدوله این شهر به صمصام الدوله تعلق گرفت. این شهر در زمان عضد الدوله دیلمی بسیار آباد، و پایتخت دوم آل بویه بوده، و از سکه ها و آثار به جای مانده از دوره ی آل بویه می توان به اهمیت اقتصادی ارّجان پی برد، چنانکه رکن الدوله دیلمی گفت: « من بین النهرین را بخاطر نامش می خواهم ، اما ارّجان را بخاطر عایداتش».

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره درمان های شناختی

دسته بندی : علمی